EU Projekt

V letu 2016 smo v sodelovanju s tremi jezikovnimi šolami Antener iz Madžarske, Bridge Language Study House iz Romunije in GHOTI iz Avstrije začeli izvajati projekt Erasmus+ Programme- Strategic Partnership: Sharing Best Practices in Corporate Language Education, ki se bo zaključil konec maja 2018.

corlanedu-logo

Glavni namen projekta je razčlenitev in prilagoditev načina organizacije in poteka izvajanja jezikovnih tečajev specializiranih vsebin namenjenim izključno poslovnim subjektom. Izkazalo se je namreč, da pravne osebe, ki od svojih zaposlenih pričakujejo zelo ozko usmerjeno jezikovno znanje, niso zadovoljne s ponudbo in utečenim načinom izobraževanja, kot ga jezikovne šole nudijo fizičnim osebam. Ta je namreč temeljil na potrebah tečajnikov, ki so se učenja tujega jezika lotili kot splošno razumevanje različnih jezikovnih prvin. Razhajanje med pričakovanji udeležencev in plačniki tečaja so povod za Erasmusov projekt, v katerem smo s prilagojeno metodologijo izboljšali sodelovanje med poslovnimi partnerji in jezikovnimi šolami.

Med projektnimi partnerji smo bile 4 jezikovne šole iz držav Evropske unije. Vsem je skupno, da izvajamo jezikovne tečaje tujih jezikov tako za fizične kot za pravne osebe. Ker pa smo si po velikosti šole, številu udeležencev tečaja in predvsem tržišču, iz katerega izhajamo, različne, je vsaka šola izhajala iz svojega poslovnega okolja. V esejih, ki smo jih pripravljali, smo pokrivali različna področja, ki zajemajo izvajanje specializiranih tečajev angleščine za pravne osebe; od splošnih karakteristik udeležencev tečajev, primerjave cen, razlikovanja potreb tržišča, usposabljanja učiteljev, želja naročnika, metod preverjanja znanja, reševanja konfliktov s strankami, pridobivanja povratnih informacij, razlikovanja v vsebini in načinu poučevanja specializiranih vsebin od splošnih itd.

Eden izmed ciljev projekta je izdaja publikacije, v kateri so vključeni vsi eseji. Končni cilj pa implementacija naučenega v delovanje posamezne jezikovne šole. Kot največji doprinos projekta si štejemo medsebojno deljenje načina dela oz. »Modusa operandi«, saj smo s tem dobili poglobljen vpogled v tako ozko področje izobraževanja, kot je izvajanje specializiranih ali poslovnih tečajev za podjetja.

Vse informacije o poteku projekta so dostopne na naši spletni strani http://nista.si/eu-projekt/.