Zakaj bi svojega otroka vpisala na šolanje v Veliko Britanijo?

Ker je sposoben več, kot mu dajo slovenske šole,
ker želi razvijati svoje talente vzporedno s šolanjem,
ker vidi svojo prihodnost v tujini,
ker mu omogoča vpis na 20 najboljših univerz na svetu.

bbs-prva

Razlogi za odhod v Veliko Britanijo so številni. Večina otrok bo najprej izboljšala znanje angleščine. Ponotranjili bodo tradicionalne (krščanske) vrednote, ki so temelj angleškega šolskega sistema.
Dvignila se jim bo samozavest. Naučili se bodo ustrezno reagirati v različnih življenjskih situacijah.
Vzpostavljeno je ravnotežje med učenjem in prostim časom ne samo med
tednom ampak tudi med vikendom. Pri učenju je poudarek na razumevanju snovi
in uporabi le-te v praksi. Ker spodbuja šola razvoj osebnosti, neodvisnosti in
zaupanja vase, ponudi šolarjem in njihovim staršem veliko več, kot so sami
sprva pričakovali.

Več povezava na katalog →

stbees10