Jeziki

Na Nisti poučujejo naši in tuji usposobljeni in izkušeni učitelji z ustrezno diplomo s področja jezikoslovja. Nista se lahko pohvali, da je bila prva jezikovna šola na Obali, ki je zaposlovala native speakerje – rojene govorce, za vsak tuji jezik posebej. Še vedno smo na šoli ohranili to tradicijo, da je med učitelji vsaj en native speaker. Pouk poteka izključno v tujem jeziku, poudarek pa je predvsem na konverzaciji. Tečajniki na ta način ne spoznavajo samo jezika temveč tudi kulturo in navade prebivalstva, katerega jezik se učijo.

METODE UČENJA

Tujih jezikov se boste pri nas naučili tako kot se otroci naučijo maternega jezika – torej povsem naravno: s slušnim, bralnim, govornim in pisnim razumevanjem. Vsi tečaji temeljijo na konverzaciji, tečajniki pa se najprej naučijo komunikacije v vsakodnevnih življenjskih situacijah. Ure nadaljevalnih tečajev so namenjene bogatenju besednega zaklada in širjenju jezikoslovnih obzorij. Naše izobraževanje je kontinuirano, jezikovni programi so razporejeni na stopnje in poudarjajo trajnostno znanje jezika –  ne kampanjsko, ne na hitro, ampak redno in vztrajno.

Na vseh naših tečajih se uporablja najboljša strokovna literatura priznanih svetovnih založb in dodatno gradivo. Ustrezno literaturo določimo na podlagi testiranja vašega predznanja.

EVALVACIJA JEZIKOVNEGA TEČAJA

Ob zaključku vsakega termina tečaja (44-ur ali 88-ur) tečajniki pišejo test, na podlagi katerega prejmejo opisno oceno o svojem napredku, ob zaključeni stopnji (132-urah) pa prejmejo certifikat. Prav tako ob zaključku vsakega termina med tečajnike razdelimo vprašalnik za povratno informacijo šoli.

UČITELJI

  • tečaje vodita 2 učitelja – naš in tuj (native speaker)
  • višje stopnje uči samo tuj učitelj
  • vsi učitelji so visoko kvalificirani z univerzitetno izobrazbo oz. imajo pridobljen certifikat za poučevanje  jezika tujcev (TEFL)
  • učitelji z večletnimi izkušnjami

MEDNARODNI CERTIFIKATI

Vse stopnje jezika vodijo do opravljanja mednarodnih certifikatov. Jezikovni center Nista je bil prvi na Obali, ki je nudi priprave na mednarodne certifikate. Vsako leto potekajo tečaji kot priprava na opravljanje mednarodnega certifikata.

Opravljen certifikat pa pomeni:

  • prednost pri iskanju službe doma in v tujini
  • delodajalcem zagotavljajo evropski standard znanja jezikov v skladu s priporočili EU
  • možnost nadaljevanja študija na dodiplomskem ali podiplomskem programu
  • možnost emigracije v Avstralijo, Kanado, Združeno kraljevstvo ali na Novo Zelandijo
  • najboljše tuje univerze v zahodni Evropi, Avstraliji, Kanadi in ZDA pa izpite na višjih stopnja priznajo kot dokazilo o sposobnosti študija v angleškem jeziku

Preberite več

 

Stopnje jezika

V okviru evropskega referenčnega okvirja za jezike poznamo šest ravni, ki veljajo za vse tuje jezike. Svet Evrope jih je označil: A1, A2, B1, B2, C1 in C2.

Na Nisti boste po opravljenem določenem obsegu ur tečaja pisali test, na podlagi katerega boste prejeli certifikat o doseženi stopnji. Ta certifikat je evropsko primerljivo in ima poseben pomen in težo v celotni EU.