Jezici

Na Nisti podučavaju naši i strani osposobljeni i iskusni učitelji s odgovarajućom diplomom s područja jezikoslovlja. Nista se može pohvaliti da je bila prva škola stranih jezika na Obali, koja je zaposlila native speakere – izvorne govornike, za svaki strani jezik posebno. Na školi imamo još uvijek tradiciju da je među učiteljima barem jedan native speaker. Nastava se odvija isključivo na stranom jeziku s naglaskom uglavnom na konverzaciji. Polaznici na taj način ne upoznaju samo jezik, nego i kulturu i običaje stanovnika čiji jezik se uče.

METODE UČENJA

Strane ćete se jezike kod nas naučiti isto kako se djeca nauče materinskog jezika – znači posve prirodno: sa slušanjem, čitanjem, govorom i pisanjem. Svi se tečajevi temelje na konverzaciji, a polaznici se najprije nauče komunikacije u svakodnevnim životnim situacijama. Sati naprednih tečajeva namijenjeni su bogaćenju jezičnog blaga i širenju lingvističkog znanja. Naše je obrazovanje kontinuirano, jezični programi su raspoređeni na stupnje i ističu dugotrajno znanje jezika – ne kampanjski, ne na brzinu, nego redovito i ustrajno..

Na svim našim tečajevima upotrebljava se najbolja stručna literatura priznatih svjetskih izdavačkih kuća i dodatno gradivo. Odgovarajuću literaturu odredimo na osnovi testiranja vašeg predznanja.

EVALVACIJA JEZIČNOG TEČAJA

Na kraju svakog termina tečaja (44-sati ili 88-sati) polaznici pišu test na osnovi kojeg dobiju pismenu ocjenu o svom napretku, a na kraju zaključenog stupnja (132-sati) dobiju certifikat. Isto tako na kraju svakog termina polaznicima podijelimo upitnik za povratnu informaciju školi.

UČITELJI

  • tečajeve vode 2 učitelja – domaći i strani (native speaker)
  • više stupnje uči samo strani učitelj
  • svi su učitelji visoko kvalificirani univerzitetskim obrazovanjem odnosno imaju certifikat za učenje jezika stranaca (TEFL)
  • učitelji s dugogodišnjim iskustvom

MEĐUNARODNI CERTIFIKATI

Sve stupnje jezika vode do polaganja međunarodnih certifikata. Jezični centar Nista bio je prvi na Obali, koji je nudio pripreme na međunarodne certifikate. Svake godine odvijaju se pripremni tečajevi za polaganje međunarodnih certifikata.

Položen certifikat znači:

  • prednost pri potražnji posla doma i u inozemstvu
  • poslodavcima jamči europski standard znanja jezika u skladu sa preporukama EU
  • mogućnost nastavka studija na dodiplomskom ili poslijediplomskom programu
  • mogućnost emigracije u Australiju, Kanadu, Veliku Britaniju ili na Novu Zelandiju
  • a najbolji strani univerziteti v zapadnoj Europi, Australiji, Kanadi i SAD ispite na višim stupnjima priznavaju kao dokaz o sposobnosti studija na engleskom jeziku

Pročitajte više

 

Stupnji jezika

Prema europskom referentnom okviru za jezike poznato je šest razina, koje važe za sve strane jezike. Svijet Europe označio ih je: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Na Nisti ćete poslije obavljenog određenog broja sati tečaja pisati ispit, na osnovi kojeg ćete dobiti certifikat o postignutom stupnju. Taj je certifikat europski usporediv i ima posebno značenje u cijeloj EU.