Ruščina

 

Ruščina spada poleg arabščine in kitajščine med jezike prihodnosti. Je najbolj razširjen slovanski jezik, katerega govori kar 280 milijonov govorcev. Zaradi vse pogostejših gospodarskih sodelovanj je postalo poznavanje ruščine izredno pomemben, če ne celo obvezen del poslovne kulture. Ruščino poučujejo naši in tuji kvalificirani učitelji – rojeni govorci, z dolgoletnimi izkušnjami na področju izobraževanja.

Tečaji ruščine potekajo po programu Žili Bili od začetne stopnje RU4 do nadaljevalne stopnje RU7. Na koncu vsake stopnje prejmejo tečajniki certifikat Jezikovnega centra Nista, znanje pa lahko okronajo tudi z mednarodnim certifikatom iz:

 Splošne ruščine kot tujega jezika:

  • TORFL – Test of Russian as a Foreign Language

*JC Nista nudi tečaj kot pripravo na opravljanje mednarodnega certifikata. Izpit za pridobitev mednarodnega certifikata udeleženci opravljajo v Ljubljani (dvakrat oz. enkrat letno).

Izberite Nistin tečaj ruščine:

MEDNARODNI CERTIFIKATI:

  • Tečaj kot priprava za pridobitev mednarodnega cerifikata – TORFL

*Ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov organiziramo tudi tečaje višjih stopenj, tečaje poslovne ter tečaje specializirane ruščine.