Slovenščina za tujce

 

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo je postala slovenščina bolj prepoznavna  med članicami Evropske unije, hkrati pa tudi bolj atraktiven jezik za sosednje države. S svojo jezikovno posebnostjo – dvojino, pa predstavlja pravi endemit slovanskih jezikov. Slovenščino poučujejo naši učitelji usposobljeni za poučevanje slovenščine za tujce z dolgoletnimi izkušnjami pri podajanju jezika.

Tečaji slovenščine potekajo po programu A, B, C, … 1, 2, 3, Gremo! Na koncu vsake stopnje prejmejo tečajniki certifikat Jezikovnega centra Nista, znanje pa okronamo tudi z izpitom iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika:

  • Izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika: na osnovni ravni, višji ravni in ravni odličnosti

*JC Nista nudi tečaj kot pripravo na opravljanje izpita. Sam izpit pa udeleženci opravljajo v Ljubljani (dvakrat oz. enkrat letno).

 

Izberite Nistin tečaj slovenščine:

MEDNARODNI CERTIFIKATI:

  • Tečaj kot priprava za pridobitev mednarodnega certifikata iz Splošne slovenščine za tujce: Izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika: na osnovni ravni, višji ravni in ravni odličnosti

*Ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov organiziramo tudi tečaje višjih stopenj, tečaje poslovne ter tečaje specializirane slovenščine.