Španjolski

Španjolski jezik je drugi najrašireniji jezik na svijetu. Govori se po cijeloj Južnoj Americi, Španjolski i državama koje su bile v španjolskoj kolonizaiji v Africi. Da bu uz ples flameka i uz zvuke kastanjeta progovorili malo više od sveznanega Ole!, upišite se na naše jezične tečaje. Španjolski jezik uče naši profesori sa dugogodišnjim iskustvom na području obrazovanja.

Tečajevi općeg španjolskog jezika vrše se po programu Gente, kojeg upotrebljavamo od početnog A1 (po kategorizaciji JC Nista – ŠP4/5) do visoko naprednog stupnja C2 (odn. ŠP8). Na kraju svakog stupnja (132 sati) polaznici dobiju certifikat Jezičnog centra Nista. Polagati mogu ispite za međunarodne certifikate iz:

Općeg španjolskog jezika:

  • DELE – Diplomas of Spanish as a Foreign Language

* JC Nista nudi pripremne tečajeve za međunarodne certifikate. Ispit za međunarodne certifikate učesnici polažu u Ljubljani (dvaput odnosno jedanput godišnje).

 

Izaberite naš tečaj:

ODRASLI:

DJECA I TINEJĐERI:

MEĐUNARODNI CERTIFIKATI:

  • Tečaj pripreme za dobivanje međunarodnog certifikata – DELE Diplomas of Spanish as a Foreign Language - Tečaj pripreme za dobivanje međunarodnog certifikata – DELE Diplomas of Spanish as a Foreign Language

*Ako bude više zainteresiranih kandidata organiziramo i tečajeve višeg stupnja i poslovnog i specializiranog jezika.