Pogosta vprašanja

  • Kako vem, katera stopnja tečaja je zame najprimernejša?

Pokličite 05/62-50-400 oz. 041/44-90-90 ali nam pišite na info@nista.si. Napišite nam čim več informacij o tem, koliko let, kje in kdaj ter po kateri literaturi … ste se učili jezika. Lahko nas tudi obiščete na našem centru (glej urnik dela) oz. se predhodno najavite za svetovalni razgovor. Vse bo veliko hitreje potekalo, če boste na naši spletni strani www.nista.si, pod rubriko »testi« rešili uvrstitveni test iz izbranega jezika. Glede na doseženi rezultat in po opravljenem svetovalnem razgovoru vam bomo poslali ponudbo z informacijami o tem, kateri tečaj je za vas najprimernejši. Po svetovalnem razgovoru vam bomo določili najhitrejšo in najcenejšo pot za uresničitev vašega cilja. Nadaljevali boste z učenjem jezika tam, kjer se začenja vaše neznanje. Z učenjem jezika boste tako nadaljevali tam, kjer se začenja vaše neznanje.

Testi →

  • Kako določimo primerno stopnjo?

Stopnja, ki vam jo določimo, je vsekakor najbolj odvisna od rezultata uvrstitvenega testa, od tega kdaj ste se nazadnje učili jezika, koliko uporabljate jezik v vsakdanjem življenju in kako hitro želite doseči želeni cilj. V primeru, da bomo v dilemi, vas bomo povabili, da rešite še ustni in slušni del testa.

  • Želim okronati znanje jezika in pridobiti certifikat. Kaj predlagate?

Če ste uspešno opravili maturo iz angleškega jezika, vam predlagamo FCE (First Cerificate in English) oz. CAE (Certificate in Advanced English), ki sta mednarodno priznana certifikata in vam bosta pomagala pri iskanju nove službe, tako doma kot v tujini, ter pri vpisu na tujo univerzo.

Pripravljamo vas na mednarodne certifikate tudi iz nemščine, španščine, francoščine, idr.

  • Pri tečaju, ki sem ga obiskoval pri vas, sem večkrat manjkal, a sem kljub temu test uspešno opravil. Vseeno imam občutek, da nimam dovolj znanja za naslednjo stopnjo. Kaj svetujete?

Naši tečaji so terminski, to pomeni, da se izvajajo trije termini po 44 ur. Ob zaključku vsakega termina tečaja preverimo znanje s testom. Test je uspešno opravljen, če tečajnik doseže več kot 61 %. V nasprotnem primeru predlagamo nekaj individualnih ur, da lahko tečajnik nemoteno nadaljuje v višji termin. Po zaključenem zadnjem III. terminu pa tečajniki pišejo končni test. Certifikat o doseženi stopnji po evropski lestvici jezikov pridobijo le tisti tečajniki, ki so dosegli vsaj 75 %.

Če je tečajnik zaradi službenih, šolskih ali drugih obveznosti pogosto odsoten, mu priporočamo, da kljub vsemu opravi preizkus znanja in ugotovi ali potrebujete dodatne ure za prehod v višji termin. Za prehod v višjo stopnjo šteje predvsem učiteljevo mnenje.

  • Obiskujem 88-urni tečaj za pridobitev mednarodnega certifikata. Zaradi službenih oz. študijskih obveznosti ne utegnem več obiskovati ur. Tečaj plačujem po obrokih. Ali sem dolžan, glede na to, da se tečaja ne morem več udeležiti, plačati tečaj v celoti?

Vse skupine so organizirane tako, da pričnemo s tečajem takrat, ko je zadostno število prijavljenih tečajnikov. V tem primeru ste dolžni tečaj poravnati v celoti, kljub temu, da ga ne morete več obiskovati. Do neplačila ste upravičeni samo v primeru bolezni nad 30 dni, kar izkažete z zdravniškim potrdilom. Glej splošne pogoje →

  • Sedaj obiskujem tečaj angleščine – E6 I. termin, kdaj prejmem certifikat o dokončani stopnji?

To je srednja stopnja – Pre-intermediate, oz. A2 po evropski lestvici. Ker so naši tečaji  razdeljeni na tri termine:

E6 I. termin obsega 44 ur in ob koncu prejmete spričevalo z opisno oceno +

E6 II. termin, obsega 44 ur in ob koncu prejmete spričevalo z opisno oceno +

E6 III. termin, obsega 44 ur in ob koncu prejmete certifikat o dokončani A2 stopnji.

Po končanem E6 III. terminu lahko nadaljujete v višjo stopnjo E7 I. termin (B2).

Podoben sistem velja tudi za vse ostale jezike. Glej stopnje jezikov →

  • Zakaj je znanje jezikov odlična naložba?

- Znanje jezika, ki ga otrok usvoji do 7. leta se mu najbolj obrestuje pri nadaljnjem učenju jezika.

- Ljudje, ki govorijo več jezikov, lahko izrabijo vse prednosti življenja v sodobni Evropi.

- Jezikovne spretnosti lahko ljudem pomagajo, da uživajo na potovanjih in si poiščejo prijatelje.

- Znanje jezikov lahko pomeni boljšo priložnost za zaposlitev. Za opravljanje mnogih poklicev je pogoj, v mnogih drugih lahko pomeni hitrejše napredovanje in večje zaslužke.

 

  • Zakaj bi se odločili za jezikovni tečaj prav na šoli Nista?

-          ker smo bili prva privatna jezikovna šola na Obali in Krasu, od 1991. leta,

-          ker imamo več kot 25-letno tradicijo in izkušnje,

-          ker garantiramo znanje jezika,

-          ker zagotavljamo široko paleto tečajev in stopenj,

-          ker vsi naši programi temeljijo na konverzaciji,

-          ker naše tečaje vodijo  tuji govorci jezika – native speakers, in naši izredno kvalitetni učitelji

-          ker sprotno preverjamo znanje, tečajniki pridobijo opisno poročilo ob koncu vsakega termina, ob zaključku stopnje pa prejmejo certifikat,

-          ker vsi naši tečaji vodijo k mednarodnim certifikatom,

-          ker so naši programi prilagojeni Evropskim standardom,

-          ker poteka izobraževanje v novih, moderno opremljenih prostorih v predmestju Kopra (poslovni center v Šalari), na mirni lokaciji,

-          ker je parkirišče tik ob vhodu v šolo in ob urah tečajev vedno prazno,

-          ker delamo po programih EU, naši tečajniki lahko nadaljujejo šolanje na najboljših jezikovnih šolah v tujini,…

-          ker nudimo posredovanje jezikovnih tečajev v Evropi in v svetu.