Najstniki

20121221_164249

UGODNOST!!!

NAJCENEJŠI JEZIKOVNI TEČAJ ZA NAJSTNIKE NA OBALI

 • Kaj? angleščina, italijanščina, španščina, francoščina, nemščina, slovenščina za tujce …
 • Za koga? za najstnike od 5. razreda osnovne šole pa vse do dijakov 4. letnikov srednjih šol
 • Za kaj? za boljšo oceno, za samozavestnejšo komunikacijo, za urjenje slovnice, pripravo na test, za maturo, popravni izpit, …
 • Kako? 1x tedensko po 2 šolski uri (55 ur)
 • Koliko?

                     samo 289€

Tečaji za najstnike so namenjeni osnovnošolcem  (6.–9. razreda) in srednješolcem (1.–4. letnika), in sicer tako tistim, ki se v šoli srečujejo s težavami pri jezikih (angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina …), kot najstnikom, ki bi radi razširili svoje šolsko znanje, ga izpopolnili ter postali samozavestnejši v komunikaciji.  Tečaji so zelo dobra popotnica tudi za tiste srednješolce, ki se bodo pripravljali na splošno ali poklicno maturo oz. popravni izpit.

 

a) Spremljanje šolske snovi – za boljšo oceno

Tečaj poteka v skupini in je naravnan tako, da omogoča spremljanje šolske snovi. K izboljšanju šolskih ocen vodijo tudi metode dela in oseben pristop učitelja. Glede na težave, ki se pojavljajo pri učenju jezika, pa se lahko najstniki odločijo tudi za zakup individualnih ur oz. ur v paru, kjer se šolska snov še bolj natančno in sistematično spremlja. Tečaji v paru ali trojčku so naravnost izvrstna metoda za priprave na maturo.

 

 b) Tečaji konverazcije – za tiste, ki želijo več

60 urni tečaji konverzacije, ki jih vodita slovenski in tuji profesor jezika, potekajo 1x tedensko po 2 šolski uri. Tečajnike v tečaje vključujemo glede na njihovo predznanje. Sam tečaj pa temelji predvsem na komunikaciji, ter tako prispeva k samozavestnejši in bolj tekoči rabi jezika. Konverzacijski tečaji vodijo do pridobitve mednarodnega certifikata.

Razpored tečajev glede na starost najstnika:

ET2 – začetniki, nepravi začetniki (6. in 7. razred OŠ)

ET3 – 7. in 8. razred

ET4 – 8. in 9. razred

ET5 –  srednje stokovne šole z zaključnim izpitom

ET6 – 1. in 2. letnik srednjih strokovnih šol z maturo

ET7 – 3. in 4. letnik srednjih strokovnih šol z maturo

Enak sistem velja tudi za ostale jezike: italijanščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina.

Kliknite in izberite si Nistin tečaj za najstnike:

ET – Angleščina za najstnike

IT - Italijanščina za najstnike

ŠPT – Španščina za najstnike

GT - Nemščina za najstnike

FRT - Francoščina za najstnike

 

c) Mednarodni certifikati

Večina najstnikov, ki se na našem centru udeležuje tečajev, se kasneje odloči za pristop k mednarodnemu certifikatu. Z opravljenim mednarodnim certifikatom imajo najstniki doseženo B2 stopnjo, ki je enakovredna izpitu iz splošne mature.

Opravljanje mednarodnega certifikata  omogoča večje možnosti pri zaposlitvi, nadaljevanje študija na tujih univerzah ali okronanje dosedanjega znanja.

 • 2x tedensko po 2 šolski uri
 • 88 ur
 • za tečajnike z že usvojeno izpopolnjevalno stopnjo (B2)
 • vodi izkušen profesor jezika (slovenski ali tuji)
 • opravljanje izpita na izpitnih centrih v Ljubljani
 • strokovna literatura

Preberite več