Podjetja

20130416_181854

 

Ena izmed vrlin uspešnih podjetji je prav gotovo poznavanje jezika/-ov svojih poslovnih partnerjev in na ta način prilagajanje trgu. Če se pri svojem delu srečujete z jezikovnimi zadregami: težave pri poslovni korespondenci, telefonskem komuniciranju, javnem nastopanju ob predstavitvah izdelka ali storitve, idr., potem vam na jezikovnem centru Nista organiziramo tečaj, ki bo prilagojen izključno potrebam podjetja.

Pred pričetkom tečaja uredimo brezplačno uvrstitveno testiranje, na podlagi predznanja pa sestavimo skupine in prilagodimo učne programe. Ker cenimo vaš čas in investicijo v znanje se zavzamemo prav za vsakega udeleženca. Skrbno preverjamo prisotnost in vodstvo podjetja sproti obveščamo o odsotnosti s tečaja. Vsak termin (44-urni ali 88-urni) zaključimo s preverjanjem znanja (testom), rezultat testa in opisno poročilo o napredku pa prejme vsak tečajnik, kakor tudi vodstvo podjetja.

Glede na potrebe podjetja oziroma želje zaposlenih, lahko izbirate med tečaji:

 • splošnega jezika
 • poslovnega jezika
 • specializirani tečaji – oblikovani po meri naročnika
 • tečaj kot priprava za pridobitev mednarodnega certifikata (FCE, CAE, BEC …)
 • individualni programi
 • tečaji v tujini
 • Summer Business English- intenzivni tečaj poslovne angleščine

Prednosti internega izobraževanja:

 • prilagodljivost urnikov
 • tečaj poteka v prostorih vašega podjetja ali v naših prostorih
 • program izobraževanja se oblikuje glede na potrebe in želje naročnika
 • usmerjeno učenje, ki vodi do hitrih rezultatov
 • nižji stroški izobraževanja, če je skupini priključenih 5 ali več udeležencev

a) Splošni jezik

Tečaj splošnega jezika v internih skupinah je primeren za zaposlene, ki bi se želeli izpopolniti v rabi jezika v vsakodnevnih življenjskih situacijah.

 • poudarek na konverzaciji
 • predhodno testiranje
 • tečaje vodijo naši in tuji učitelji – native speakers
 • tečaji potekajo izključno v jeziku, ki se ga učite
 • jezika se učimo s prikazom avtentičnih situacij iz vsakdanjega življenja
 • ob koncu I. termina (44 ur) in II. termina (44 ur) tečaja preverimo znanje s testom,  tečajniki pa prejmejo opisno poročilo o napredku in rezultat testa
 • ob koncu vsake stopnje (132 ur) pridobijo tečajniki certifikat o dosežni stopnji po evropski lestvici (A1-C2)

b) Poslovni jezik

Sporazumevanje z Vašimi poslovnimi partnerji v njihovem jeziku ter (s)poznavanje njihove kulture je lahko ključ do uspeha. Naši jezikovni programi so primerni za skupine zaposlenih iz vseh sektorjev poslovanja.

 • 44 urni tečaji
 • predhodno testiranje
 • 2x tedensko po 2 šolski uri
 • tečajniki z doseženo vsaj srednjo stopnjo znanja jezika (A2)
 • poudarek na konverzaciji
 • vsebine s področja marketinga, financ, bančništva, pogajanj, javnega nastopanja, poslovne korespondence …
 • tečaje vodijo tuji učitelji – native speakers
 • tečaji potekajo izključno v jeziku, katerega se učite
 • ob koncu I.  (44 ur) in II. termina (44 ur) tečaja preverimo znanje s testom,  tečajniki pa prejmejo opisno poročilo o svojem napredku in rezultat testa
 • ob koncu vsake stopnje (132 ur) pridobijo tečajniki certifikat o dosežni stopnji po evropski lestvici (A2-C2)

Najpogostejše tematike poslovnega jezika so:

 • vodenje sestanka,
 • dogovor po telefonu,
 • sestava poslovnega elektronskega sporočila,
 • sestava poslovnega poročila,
 • predstavitev podjetja,
 • finančno poročilo,
 • zaposlovanje,
 • kvaliteta izdelka,
 • pogajanja,
 • telefonska pritožba,
 • kako etično rešiti problem,

c) Tečaj mešanega tipa

Nudimo tudi kombinacije tečajev:

 • splošnega in poslovnega jezika oz.
 • splošnega in specializiranega jezika (izbirne tematike)

Prednost mešanega tipa tečaja je v tem, da poleg izbranih tematik poslovnega oz. specializiranega jezika razvijate tudi splošne jezikovne in komunikacijske sposobnosti.

 • tečaj je oblikovan glede na želje in potrebe naročnika
 • izbrane tematike: jezik v špediciji in logistiki; tečaj jezika za potrebe računovodstva;  davčno svetovanje; tečaji za osebje zaposleno v turizmu (specializirani tečaji za hotelirje, receptorje, gostince in področje wellnesa), estetska kirurgija,  priprava na javno predstavitev; jezik v pravu, tečaji za strojne in gradbene inženirje …
 • 44 ali 88 urni tečaji
 • ob koncu I. (44 ur) in II. termin (44 ur) tečajniki preverijo svoje znanje s testom in pridobijo opisno poročilo o napredku
 • ob koncu vsake stopnje (132 ur) pridobijo tečajniki certifikat o dosežni stopnji po evropski lestvici (A2-C2)

Primer: italijanščina + izbrana tematika iz področja računovodstvo

Tečaj je primeren za osebe, ki dosegajo srednjo stopnjo znanja italijanskega jezika (A2), saj le na tak način lahko nadgrajujejo svoje znanje s specifičnim besediščem iz računovodstva. Izbrane tematike: aktiva, pasiva, bilanca stanja, izkaz stanja, napoved dohodnine, davčni zavezanci, oddaja finančnih poročil, poslovni načrti …

d) Individualni program

Individualni pouk je namenjen vsem, ki imajo specifične potrebe glede vsebine in poteka tečaja ter osebam, ki želijo hiter napredek (hitrejši od tistega, ki ga nudi delo v skupini). Individualni program je primeren za tiste, ki želijo intenzivno pripravo na predstavitev, seminar ali konferenco v tujem jeziku.

Pri individualnem programu je napredek za 30–40 % hitrejši kot v skupini. Izbirate pa lahko med našim ali tujim profesorjem. Individualni tečaj je primeren za osebe, ki se soočajo s pomanjkanjem časa, saj lahko tečaj predhodno (24 ur pred pričetkom tečaja) odpoveste in z njim nadaljujete, ko imate čas. Pri tej obliki tečaja so Vaše ure 100 % izkoriščene, saj se profesor jezika prilagaja samo Vam.

e) Mednarodni certifikati

Svojim zaposlenim omogočite pridobitev mednarodnega jezikovnega certifikata. S certifikatom ovenčani zaposleni so pri delu samozavestnejši, efektivnejši, pri komuniciranju pa veliko bolj sproščeni in prepričljivejši. Certifikati podjetjem omogočajo pregled nad jezikovnim znanjem njihovih zaposlenih, obenem pa se podjetje lahko ponaša z mednarodno priznanim dokumentom.

Preberite več

f) Tečaj po meri naročnika

Ponujamo interne jezikovne programe, ki trajajo en dan ali celo leto. To so t. i.  tailor made programi, ki zajemajo vso specifiko dejavnosti in poslovanja. Progami se sestavijo na podlagi posvetovanja s stranko.

g) Programi v tujini

Celoletni ali večmesečni tečaj lahko zamenjate s super intenzivnim jezikovnim programom v tujini, kar pomeni, da v enem tednu usvojite jezikovno zanje enega meseca ali celo več.

h) Vključitev v Nistine skupine

Če imate v podjetju posameznike, ki se želijo učiti jezika, vendar v podjetju nimate dovolj zaposlenih, da bi formirali skupino, potem lahko svoje zaposlene priključite skupinam, ki potekajo na naši šoli  v popoldanskem oz. večernem času.