Opći uvjeti Centra za strane jezike Nista

 

 

 

I. UVOD

Opći uvjeti poslovanja određuju prava i obaveze izvršitelja usluga Nista d.o.o. (u nastavku: izvršitelj) i naručitelja usluga (u nastavku: polaznik tečaja) te određuju način, sadržaj i uvjete poslovanja. Opći su uvjeti sastavni dio svakog ugovora, ponude odnosno prijave.

II. SAVJETODAVNI RAZGOVOR I KLASIFIKACIJSKI TEST

Svi novi polaznici tečaja pri upisu na tečaj pišu klasifikacijski test kojeg mogu naći na našoj internet stranici http://nista.si/testi/?lang=hr ili u sjedištu škole, a po potrebi i usmeni ispit. Na temelju rezultata testa provodi se savjetodavni razgovor o svrstavanju u odgovarajuću grupu.. Savjetodavni razgovor se može obaviti telefonom ili u sjedištu škole.

III. PRIJAVA NA TEČAJ

Prijava na tečaj znači da je polaznik ispunio prijavnicu, bio upoznat s općim uvjetima izvršitelja tečaja i uplatio predujam.

IV. POVRATAK U NOVCU

Polaznik je dužan platiti cjelokupni iznos tečaja i ostale troškove (udžbenici, prijava za međunarodni ispit …). U slučaju otkazivanja tečaja od strane izvršitelja, polaznici imaju pravo na povrat školarine bez zateznih kamata. Ako polaznik tečaja otkaže tečaj zbog nepropisno pružene usluge ili zbog više sile (bolest u trajanju više od 30 dana, smrtni slučaj u obitelji …), dobit će povrat novca uz predočeni dokaz. U tom slučaju plaća se samo dio tečaja, odnosno broj lekcija na kojima je bio prisutan.

V. OTKAZIVANJE TEČAJA OD STRANE POLAZNIKA TEČAJA

Ako polaznik tečaja otkaže tečaj zbog nepropisno pružene usluge ili zbog više sile (bolest u trajanju od više od 30 dana, smrtni slučaj u obitelji …), dobit će povrat novca uz predočeni dokaz. U tom slučaju plaća se samo dio tečaja, odnosno broj lekcija na kojima je bio prisutan. U suprotnom slučaju polaznik tečaja je, iako više ne posjećuje tečaj, dužan platiti cijelu školarinu do kraja tečaja.

Ostali razlozi, kao što su na primjer nedostatak vremena, godišnji odmor, školske ili službene obveze, neočekivane obveze i slično, ne ubrajaju se u opravdane i polaznik zbog tih razloga nema pravo otkazati tečaj. Unatoč zaustavljanju tečaja, polaznik tečaja je dužan platiti cjelokupnu školarinu do završetka tečaja. Polaznik tečaja ne može plaćeni tečaj u grupi prenijeti na sljedeći termin, ali se umjesto njega može netko drugi priključiti grupi, netko koga dovede polaznik tečaja koji se ispisuje, pod uvjetom da njegovo poznavanje stranog jezika odgovara razini grupe.

VI. OTKAZIVANJE TERMINA/SASTANKA– INDIVIDUALNE LEKCIJE, INTERNA GRUPA PODUZEĆA I ZATVORENA GRUPA

Ako polaznik/polaznici tečaja nisu u mogućnosti stići na dogovoreni termin/sastanak, dužni su to javiti izvršitelju najmanje 24 sata prije dogovorenog termina na telefon 041/44-90-90, odnosno najkasnije do 10:00 sati ukoliko se tečaj trebao održati istog dana popodne (nakon 16:00 sati) ili navečer. Ako polaznik tečaja izvršitelja o svojoj odsutnosti ne obavijesti pravovremeno, onda se smatra da se tečaj održao i izvršitelj ima pravo naplatiti planirane sate tečaja.

VII. OTKAZIVANJE TEČAJA I PROMJENA RASPOREDA – TEČAJ U GRUPI

Prije početka i najkasnije do prvog sastanka tečaja, raspored se može prilagoditi. Jednom kada raspored odobre svi polaznici tečaja, više se ne može mijenjati. Otkazivanje i promjena rasporeda nakon prvog sastanka više nisu mogući, osim u vrijeme školskih praznika (jesenskih i zimskih), kada unutar grupe moguće dogovoriti otkazivanje tečaja.

VIII. OTKAZIVANJE TEČAJA OD STRANE IZVŠITELJA

Izvršitelj si pridržava pravo na otkazivanje pojedinih sati ili cijelog tečaja iz razloga koje ne može kontrolirati i koji ne ovise o njemu (kao što je premali broj polaznika, bolest učitelja). Polaznici tečaja imaju pravo na naknadu (beskamatnu) za svaki sat koji izvršitelj otkaže. Polaznici tečaja također imaju mogućnost prijenosa ovog iznosa na buduće tečajeve koji se izračunavaju po cijeni novoizabranog tečaja.

IX. OBAVEZE POLAZNIKA TEČAJA

Polaznik tečaja se obavezuje:

 • ispuniti prijavnicu,
 • upoznati se s općim uvjetima i odredbama Jezičnog centra Nista,
 • platiti troškove tečaja prema uvjetima iz cjenika ili ponude i troškove udžbenika prije početka tečaja,
 • pismeno obavijestiti izvršitelja i priložiti potvrdu osobnog liječnika specijaliste u slučaju otkazivanja ili prekida tečaja zbog bolesti u trajanju od više od 30 dana.

X. OBLICI OBRAZOVANJA

U Jezičnom centru Nista osim individualnih tečajeva, tečajeva u paru i tečajeva u troje odvijaju se i:

 • tečajevi u malim grupama do 9 polaznika
 • tečajevi u grupama za djecu i tinejdžere do 14 polaznika
 • tečajevi u grupama za međunarodne certifikate do 10 polaznika
 • tečajevi u internim grupama unutar poduzeća
 • tečajevi u zatvorenim grupama u Nisti
 • on-line tečaji putem Skypea

U slučaju da polaznik kasnije pristupi tečaju, podliježe sljedećim obavezama:

 • ako se pridruži 2., 3. ili 4. lekciji/satu, polaznik je dužan platiti cjelokupnu iznos tečaja (učitelji će osigurati da se polaznici bez poteškoća uključe u tečaj),
 • ako se pridruži 5., 6. ili 7. lekciji/satu, polaznik je dužan platiti cjelokupni iznos tečaja i ima pravo na jedan sat besplatnu individualne poduke tijekom koje će se obraditi sadržaj nerealiziranih lekcija,
 • ako se pridruži od 8. lekcije/sata, polazniku se od cijene oduzima broj nerealiziranih lekcija.

XI. POTVRDA S OPISNOM OCJENOM

Potvrdu s opisnom ocjenom prima polaznik koji je završio tečaj od 44 sata i nije još došao do kraja jezičnog stupnja.

XII. POTVRDA O OBAVLJENOM TEČAJU

Potvrdu o obavljenom tečaju dobiva polaznik koji:

 • završi 44-satni tečaj,
 • prisutan je na najmanje 80% sati programa,
 • prisutan je na završnoj provjeri znanja,
 • ima podmirene sve obaveze.

XIII. POTVRDA O ZAVRŠENOM STUPNJU

Potvrdu o završenom stupnju prima polaznik tečaja koji:

 • završi stupanj jezika prema europskih standardima (od A1 do C2)
 • uspješno riješi provjeru znanja (više od 75% uspješnost),
 • ima podmirene sve obaveze.

Međunarodni certifikati dobivaju se nakon uspješnog polaganja međunarodnog ispita u odgovarajućoj instituciji.

XIV. UVJETI PLAĆANJA

Uvjeti plaćanja za fizičke osobe:

Polaznik tečaja pristaje platiti troškove udžbenika i troškove tečaja prije početka tečaja. Polaznik pristaje platiti troškove tečaja prema uvjetima iz cjenika.

Uvjeti plaćanja za pravne osobe:

Pravne su osobe dužne izdati narudžbenicu i platiti tečaj prije njegovog početka u jednokratnom iznosu na Nistin račun: TRR 10100-0032377625, otvoren kod banke Banka Koper d. d. U cijenu tečaja nisu uključeni troškovi uđbenika. U slučaju kašnjenja s plaćanjem izvršitelj ima pravo na naplatu zakonskih zateznih kamata.

Obročno plaćanje:

Tečaj se može platiti i obročno, osim tečajeva koji su u ponudi po sniženoj cijeni. Ako polaznik tečaja propusti uplatiti najmanje jednu ratu školarine, izvršitelj mu šalje upozorenje i određuje novi rok za plaćanje. U slučaju da polaznik ne ispuni obvezu čak i u novom roku, unatoč poslanom upozorenju, izvršitelj može odmah zatražiti plaćanje cjelokupne školarine. Trošak tečaja ne uključuje troškove udžbenika.

XV. NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje iznosa tečaja, udžbenika, prijevoda, kao i obročno plaćanje moguće je:

 • putem bankovnog prijenosa,
 • putem internet bankarstva.

POPUSTI

Polaznici tečaja imaju pravo na jedan od mogućih popusta za pojedini tečaj:

 • 5% u slučaju ranog upisa od 15. do 30. lipnja + stara cijena
 • 5% pri upisu drugog člana obitelji
 • 10% za trećeg i svakog sljedećeg člana obitelji
 • 5% u slučaju istovremenog upisa u dva ili više tečaja (vrijedi za drugi tečaj)
 • 5% popusta za učenike, studente i umirovljenike

Popusti NE vrijede za individualne i polu-individualne tečajeve.

Popusti se ne zbrajaju i ne primjenjuju se na tečajeve koji su već na akciji – sniženi.

XVI. ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Izvršitelj se obavezuje da će čuvati sve osobne podatke u skladu sa zakonom koji određuje čuvanje osobnih podataka. Osobni će podaci biti upotrijebljeni isključivo za izvođenje ugovora te za slanje informativnog materijala, ponuda, računa i druge potrebne komunikacije.

XVII. KONAČNE ODREDBE

Za sva međusobna prava, obaveze i odgovornosti među ugovornim strankama, koje nisu dogovorene ovim ugovorom ili tim općim uvjetima poslovanja, primjenjuje se pravo Republike Slovenije.

Sve moguće sukobe, koji bi proizlazili iz ugovora ili u vezi s njime, ugovorne stranke će rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće, ugovorne stranke će prihvatiti nadležnost suda u Kopru.

Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na internetskoj stranici www.nista.si poduzeća Nista d.o.o., a dostupni su i na lokaciji sjedišta poduzeća na adresi Šmarska 5D, Kopar.

Nista d.o.o.

Stanko Rajčić

direktor