Priprema na ispit za međunarodni certifikat FCE (B2)

kada: molimo Vas da nas kontaktirate*

kako: 2x tjedno po 2 školska sata

fond sati tečaja: 88 sata

trajanje: 5 mjeseca

mikro grupa: max. 12 polaznika, u prosjeku 6 polaznika

za koga: polaznicima koji so već usvojili stupanj B1

voditelj/-ica tečaja: tečaj vodi izvorni govornik jezika– native speaker s iskustvom u učenju

zaključak tečaja: polaznici mogu polagati izpit na British Council, tri puta godišnje: ožujka, lipnja i prosinca

literatura: udžbenik, bilješka, dodatni materijal

Literatura nije uključena u cijenu tečaja, a preostali dodatni materijal uključen je u cijenu tečaja.

Opravljanje izpita za pridobitev certifikata na British Councilu je proti doplačilu.

1 sat = 45 min

Cijena tečaja uključuje:

  • tečaj po programu
  • dodatni materijal
  • pismeno izvješće o napretku

2013-06-06 21.20.15