Tečaji

 

Prednosti naših programov in zakaj ostajamo najboljši na Obali:

  • raznolika ponudba: individualni tečaji, tečaji za najstnike, za odrasle, za podjetja, tečaji v tujini, …
  • majhnosti skupin (max. 8 tečajnikov, v povprečju 4–6) omogoča: 1.odlično skupinsko dinamiko, 2.več govora, več znanja, 3.oseben pristop profesorja, 4.večjo intenzivnost pri usvajanju jezika.
  • opremljenosti šole z vsemi potrebnimi didaktičnimi sredstvi in tehničnimi pripomočki, kar omogoča interaktiven pouk.
  • usposobljenosti kadra in kombinacije slovenskih profesorjev in rojenih govorcev jezika – native speakers.
  • poudarek na konverzaciji in trajnostnem učenju jezika.
  • možnosti priključitve k tečaju vsak ponedeljek.
  • vsi tečaji vodijo do mednarodnih certifikatov.
  • sprotno preverjanje znanja. Zato učenje ni kampanjsko in na hitro, ampak redno in vztrajno.
  • pridobitev opisnega poročila o napredku oziroma certifikat o zaključeni stopnji.
  • pouk poteka izključno v jeziku, katerega se učite.