Testi

Brezplačni on-line test

Preverite vaše znanje tujega jezika preko našega spleta. Takoj ko prejmemo vaše podatke, vam bomo posredovali rezultat vašega jezikovnega znanja in vam svetovali najbolj primerno pot do želenega cilja v znanju tujega jezika.

Testa vam ni potrebno reševati, če ste popoln začetnik. V tem primeru izpolnite prijavnico.

Testiranje drugih jezikov lahko opravite na sedežu našega centra.

Test za podjetja Nudimo testiranje za ocenjevanje znanja jezika delavcev v podjetju.

S temi testi ocenjujemo posameznikovo sposobnost sporazumevanja v tujem jeziku na njegovem delovnem mestu. S testi dobite natančno podobo o sposobnosti branja, pisanja, poslušanja in govorjenja v tujem jeziku in s tem ugotovite, kateri posamezniki potrebujejo tečaj tujega jezika. Testiranje se izvede v vašem podjetju ali v prostorih našega centra.

Podjetja se rada odločajo za globalni vpogled v znanje jezikov svojih zaposlenih, tovrstna testirana lahko opravimo na vseh štirih jezikovnih prvinah (slušnem, govornem, pisnem in bralnem razumevanju).

Za podjetja, ki se odločijo za tečaj tujih jezikov preko našega centra, je testiranje brezplačno.

Testiranje je primerno tudi za ocenjevanje jezikovnih sposobnosti kandidatov za zaposlitev.