Iz slovenščine v vse tuje jezike

Iz slovenščine prevajamo v vse tuje jezike: angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino, španščino, ruščino, portugalščino, ukrajinščino, srbščino, makedonščino, hrvaščino, albanščino, bolgarščino, nizozemščino, kitajščino, japonščino…

Prevajamo tudi iz vseh tujih v vse tuje jezike.