Angleščina

1328716 62858985a

 

Angleščina je mednarodni jezik, katerega govorijo po celem svetu. Uporabna je tako v poslovnem svetu, vedno pogosteje pa tudi na zasebnem področju. Prav zaradi univerzalnosti, ki jo nudi, postaja poznavanje angleščine izredno pomembna in iskana vrlina. V našem centru angleščino poučujejo naši učitelji in tuji govorci jezika – native speakerji.

Tečaji splošne angleščine potekajo po programu New English File, katerega uporabljamo od začetne A1 (po kategorizaciji JC Nista – E4) do visoko nadaljevalne stopnje C2 (oz. E10). Na koncu vsake stopnje (132 ur) prejmejo tečajniki certifikat Jezikovnega centra Nista.

Znanje pa lahko tečajniki okronajo tudi z opravljanjem mednarodnega certifikata iz splošne ali poslovne angleščine, za kar nudimo prav posebne tečaje, ki so namenjeni izključno pripravi na opravljanje izpita. Izpit za pridobitev mednarodnega certifikata udeleženci opravljajo na British Councilu v Ljubljani (dvakrat oz. enkrat letno).

s5689323s5689323

 

slika ang slo
* JC Nista nudi tečaje kot pripravo na opravljanje mednarodnih certifikatov. Izpit za pridobitev mednarodnega certifikata udeleženci opravljajo na British Councilu v Ljubljani (dvakrat oz. enkrat letno).

 

Izberite Nistin tečaj angleščine:

ODRASLI:

– Mednarodni certifikati:

– Poslovna angleščina:

OTROCI:

NAJSTNIKI:

1328716 62858985a

 

English is an international language spoken throughout the world. It is used in business and every day more frequently in everyday private life. Knowledge of English is becoming a very important and researched skill because it is universal. Our teachers and native speakers teach English at our school.

Courses of general English are taught according to the programme New English File from beginner’s level A1 (according to Nista categorization E4) to a highly advanced level C2 (or E10). At the end of every level (132 hours) students get a Nista Language centre certificate.

Students can also take a test for an international certificate of general or business English; we offer specialized courses to prepare our students for the exam. The exam is held at the British Council in Ljubljana (twice or once a year).

s5689323s5689323

 

slika ang ang
* Nista Language centre offers courses as preparation to international certificate exams. Students undertake the exam to get an international certificate at British Council in Ljubljana (twice or once a year).

 

Choose a Nista english course:

ADULTS:

– International certificates:

– Business English:

CHILDREN:

TEENAGERS:

1328716 62858985a

 

L’inglese è una lingua internazionale, parlata nel mondo intero. È usato nel mondo »business« ma per lo più nella vita privata. Grazie all’universalità che offre la conoscenza dell’inglese tra rientrando tra le abilità più cercate e importanti. L’inglese viene insegnato da professori sloveni e native speaker.

I corsi d’inglese si svolgono secondo il programma New English File, che usiamo dal livello base A1 (E4) al livello di padronanza C2 (E10). Alla fine di ogni livello (132 ore), gli studenti ricevono il certificato del centro linguistico Nista.

La conoscenza degli studenti può essere premiata con il superamento degli esami FCE, CAE e CPE per ottenere i certificati internazionali. Offriamo dei corsi specialmente formati per preparare gli studenti al superamento degli esami menzionati. Gli esami si possono affrontare al British Council a Lubiana (una o due volte l’anno).

s5689323s5689323

 

slika ang ita
* JC Nista offre preparazioni per i certificati internazionali. L’esame per ottenere il certificato si fa al British Council a Lubiana (una o due volte l’anno).

 

Scegliete un corso d’inglese:

ADULTI:

– Certificati internazionali:

– Inglese professionale:

BAMBINI:

RAGAZZI:

1328716 62858985a

 

Engleski jezik je međunarodni jezik kojeg govore po cijelom svijetu. Uglavnom se upotrebljava u poslovnom svijetu, a sve češće i u privatnom životu. Upravo zbog univerzalnosti koju nudi, postaje poznavanje engleskog jako važna i tražena vrlina. U našem centru engleski jezik podučuju naši učitelji i strani govornici jezika – native speakeri.

Tečajevi općeg engleskog jezika vrše se po programu New English File, kojeg upotrebljavamo od početnog A1 (po kategorizaciji JC Nista – E4) do visoko naprednog stupnja C2 (odn. E10). Na kraju svakog stupnja (132 sati) polaznici dobiju certifikat Jezičnog centra Nista.

Polaznici imaju mogućnost znanje nadograditi polaganjem međunarodno priznatog ispita iz općeg ili poslovnog engleskog jezika, za što nudimo posebne tečajeve, koji su namijenjeni isključivo pripremi na polaganje ispita. Ispit za međunarodne certifikate učesnici polažu na British Councilu u Ljubljani (dvaput odnosno jedanput godišnje).

s5689323s5689323

 

slika ang hrv
* JC Nista nudi pripremne tečajeve za međunarodne certifikate. Ispit za međunarodne certifikate učesnici polažu na British Councilu u Ljubljani (dvaput odnosno jedanput godišnje).

 

Izaberite naš tečaj:

ODRASLI:

– Međunarodni certifikati:

– Poslovni engleski:

DJECA:

TINEJĐERI:

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji