BOŽIČKOV POPUST

Z vpisom do 20. decembra dobite

10% POPUSTA NA VSE TEČAJE!

 

Začetna nemščina G-A1

Vabimo popolne začetnike. Tečaj bo potekal ob torkih in četrtkih ob 18:40 – 20:10. Pričetek tečaja bo v torek, 9. januarja 2018 ob 18:40.

Začetna nemščina G-A1 II. termin

Vabimo udeležence z zaključenimi 44 urami. Tečaj bo potekal ob ponedeljkih in sredah ob 16:00 – 17:30. Pričetek tečaja bo v ponedeljek, 15. januarja 2018 ob 16:00.

 

Začetna nemščina G-A1 III. termin

Vabimo udeležence z zaključenimi 88 urami. Tečaj bo potekal ob ponedeljkih in sredah ob 17:35 – 19:05. Pričetek tečaja bo v ponedeljek, 15. januarja 2018 ob 17:35.

Začetna italijanščina I-A1

Vabimo popolne začetnike. Tečaj bo potekal ob torkih in petkih ob 18:40 – 20:10. Pričetek tečaja bo v petek, 5. januarja 2018 ob 18:40.

Začetna italijanščina I-A1 II.termin

Vabimo udeležence z zaključenimi 44 urami. Tečaj bo potekal ob torkih in petkih ob 17:00 – 18:30. Pričetek tečaja bo v petek, 19. januarja 2018 ob 20:00.

Srednja italijanščina I-A2

Vabimo udeležence z zaključeno stopnjo A1. Tečaj bo potekal ob ponedeljkih ob 20:00 – 21:30 in sredah ob 20:15 – 21:45. Pričetek tečaja bo v ponedeljek, 8. januarja 2018 ob 20:00.

Visoko-nadaljevalna italijanščina I-B2 II.termin

Vabimo udeležence z zaključeno 44 urami na stopnji B2. Tečaj bo potekal ob četrtkih ob 17:00 – 19:15. Pričetek tečaja bo v četrtek, 15. februarja 2018 ob 17:00.

Angleščina za najstnike ET 5 (za 8. in 9. razred)

Tečaj bo potekal ob petkih ob 17:45 – 18:45. Pričetek tečaja bo v petek, 12. januarja 2018 ob 17:45.

Začetna angleščina E-A1 II. termin

Vabimo udeležence z zaključenimi 44 urami. Tečaj bo potekal ob ponedeljkih ob 19:30 – 21:00 in ob sredah ob 18:35 – 20:00. Pričetek tečaja bo v sredo, 17. januarja 2018 ob 18:35.

 Visoko-nadaljevalna angleščina E-B2

Vabimo udeležence z zaključeno stopnjo B1. Tečaj bo potekal ob ponedeljkih in sredah ob 16:30 – 18:00. Pričetek tečaja bo v ponedeljek, 8. januarja 2018 ob 16:30.

Začetna slovenščina SL-A1

Vabimo popolne začetnike. Tečaj bo potekal ob sredah ob 17:00 – 18:30 in petkih ob 17:45 – 19:15. Pričetek tečaja bo v petek, 5. januarja 2018 ob 17:45.

 

Začetna slovenščina SL-A1 II.termin

Vabimo udeležence z zaključenimi 44 urami. Tečaj bo potekal ob sredah ob 18:35 – 20:50. Pričetek tečaja bo v sredo, 7. februarja 2018 ob 18:35.

 Začetna španščina ŠP-A1

Vabimo popolne začetnike. Tečaj bo potekal ob petkih ob 17:45 – 20:00 (3 šolske ure). Pričetek tečaja bo v petek, 5. januarja 2018 ob 17:45.

 

Začetna španščina ŠP-A1 III.termin

Vabimo udeležence z zaključenimi 88 urami. Tečaj bo potekal ob torkih ob 17:00 – 18:30 in četrtkih ob 19:20 – 20:50. Pričetek tečaja bo v četrtek, 1. februarja 2018 ob 19:20.

Začetna ruščina RU-A1

Vabimo popolne začetnike. Tečaj bo potekal ob torkih in četrtkih ob 18:40 – 20:10. Pričetek tečaja bo v torek, 9. januarja 2018 ob 18:40.

Visoko-nadaljevalna ruščina RU-B2

Vabimo udeležence z zaključeno stopnjo B1. Tečaj bo potekal ob petkih ob 17:45 – 20:05. Pričetek tečaja bo v petek, 5. januarja 2018 ob 17:45.

V kolikor niste prepričani o svoji stopnji jezika, vas vabimo, da rešite test na naši spletni strani: https://nista.si/testi/.

10% discount if you register by 20 December!

 

German for beginners G-A1

We invite all complete beginners to join the course on Tuesdays and Thursdays from 18:40 – 20:10. The course starts on Tuesday 9 January at 18:40.

German for beginners G-A1 II. term

We invite all participants who have completed 44 hours to join the course on Mondays and Wednesdays from 16:00 – 17:30. The course starts on Monday 15 January at 16:00.

 

 

German for beginners G-A1 III. term

We invite all participants who have completed 88 hours to join the course on Mondays and Wednesdays from 17:35 – 19:05. The course starts on Monday 15 January at 17:35.

Italian for beginners I-A1

We invite all complete beginners to join the course on Tuesdays and Fridays from 18:40 – 20:10. The course starts on Friday 5 January at 18:40.

Italian for beginners I-A1 II.term

We invite all participants who have completed 44 hours to join the course on Tuesdays and Fridays from 17:00 – 18:30. The course starts on Friday 19 January at 17:00.

Pre-intermediate Italian I-A2

We invite all participants who have completed level A1 to join the course on Mondays from 20:00 – 21:30 and on Wednesdays from 20:15 – 21:45. The course starts on Monday 8 January 2018 from 20:00.

Advanced Italian I-B2 II.term

We invite all participants who have completed 44 hours to join the course on Thursdays from 17:00 – 19:15.  The course starts on Thursday, 15. Febuary 2018 from 17:00.

English for teenagers ET 5 (8. in 9. grade)

We invite all teenagers from the age of 13 to join the course on Fridays from 17:45 – 18:45.  The course starts on Friday, 12. January 2018 from 17:45.

English for beginners E-A1 II. term

We invite all participants who have completed 44 hours to join the course on Mondays from 19:30 – 21:00 and on Wednesdays from 18:30 – 20:00.  The course starts on Wednesday, 17. January 2018 from 18:30.

 Visoko-nadaljevalna angleščina E-B2

We invite all participants who have completed level B1  to join the course on Mondays and Wednesdays from 16:30 – 18:00. The course starts on Monday, 8. January 2018 from 16:30.

Slovene for beginners SL-A1

We invite all complete beginners to join the course on Wednesdays 17:00 – 18:30 and Fridays from 17:45 – 19:15. The course starts on Friday 5 January at 17:45.

 

Slovene for beginners SL-A1 II.term

We invite all participants who have completed 44 hours to join the course on Wednesdays from 18:35 – 20:50.  The course starts on Wednesday, 7. Febuary 2018 from 18:35.

 Spanish for beginners ŠP-A1

We invite all complete beginners to join the course on Fridays 17:45 – 20:00 (3 lessons). The course starts on Friday 5 January 2018 at 17:45.

Spanish for beginners ŠP-A1 III.term

We invite all participants who have completed 88 hours to join the course on Tuesdays from 17:00 – 18:30 and Thursdays from 19:20 – 20:50.  The course starts on Thursday, 1. Febuary 2018 from 19:20.

Russian for beginners RU-A1

We invite all complete beginners to join the course on Thursdays from 18:40 – 20:10. The course starts on Tuesday 9 January 2018 at 18:40.

Advanced Russian RU-B2

We invite all participants who have completed 44 hours to join the course on Fridays from 17:45 – 20:05 (3 lessons). The course starts on Friday, 5. January 2018 from 17:45.

In case you are not sure about your language level, we invite you to take our placement test: https://nista.si/testi/

10% di sconto per le iscrizioni entro il 20 dicembre!

 

Tedesco per principianti G-A1

Invitiamo tutti i principianti a partecipare al corso che si svolgerà ogni martedì e giovedì dalle 18:40 – 20:10. Il corso avrà inizio martedì 9 gennaio alle ore 18:40.

Tedesco per principianti G-A1 II. termin

Invitiamo tutti coloro che hanno compiuto 44 ore a partecipare al corso che si svolgerà ogni lunedì e mercoledì dalle 16:00 – 17:30. Il corso avrà inizio lunedì 15 gennaio alle ore 16:00.

 

Tedesco per principianti G-A1 III. termin

Invitiamo tutti coloro che hanno compiuto 88 ore a partecipare al corso che si svolgerà ogni lunedì e mercoledì dalle 17:35 – 19:05. Il corso avrà inizio lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 17:35.

Italiano per principianti I-A1

Invitiamo tutti i principianti a partecipare al corso che si svolgerà ogni martedì e venerdì dalle 18:40 – 20:10. Il corso avrà inizio venerdì 5 gennaio 2018 alle ore 18:40.

Italiano per principianti I-A1 II.termin

Invitiamo tutti coloro che hanno compiuto 44 ore a partecipare al corso che si svolgerà ogni martedì e venerdì dalle 17:00 – 18:30. Il corso avrà inizio venerdì 19 gennaio 2018 alle ore 17:00.

Italiano a livello elementare I-A2

Invitiamo tutti coloro che hanno compiuto il livello A1 (132 ore) a partecipare al corso che si svolgerà ogni lunedì dalle 20:00 – 21:30 e mercoledì dalle 20:15 – 21:45. Il corso avrà inizio lunedì 8 gennaio 2018 alle ore 20:00.

Italiano a livello avanzato I-B2 II.termin

Invitiamo tutti coloro che hanno compiuto 44 ore a partecipare al corso che si svolgerà ogni giovedì dalle 17:00 – 19:15. Il corso avrà inizio lunedì 15 febbraio 2018 alle ore 17:00.

Inglese per ragazzi ET 5 (per 8. e 9. classe)

Invitiamo tutti d’età da 13 anni a partecipare al corso che si svolgerà ogni venderdì dalle 17:45 – 18:45. Il corso avrà inizio venerdì 12 gennaio 2018 alle ore 17:45.

Inglese per principianti E-A1 II. termin

Invitiamo tutti coloro che hanno compiuto 44 ore a partecipare al corso che si svolgerà ogni lunedì dalle 19:30 – 21:00 e mercoledì dalle 18:30 – 20:00. Il corso avrà inizio mercoledì 17 gennaio 2018 alle ore 18:30.

 Inglese a livello avanzato E-B2

Invitiamo tutti coloro che hanno compiuto il livello B1 (132 ore) a partecipare al corso che si svolgerà ogni lunedì e mercoledì dalle 16:30 – 18:00. Il corso avrà inizio lunedì 8 gennaio 2018 alle ore 16:30.

Sloveno per principianti SL-A1

Invitiamo tutti i principianti a partecipare al corso che si svolgerà ogni mercoledì dalle 17:00 – 18:30 e venerdì dalle 17:45 – 19:15. Il corso avrà inizio venerdì 5 gennaio 2018 alle ore 17:45.

 

Sloveno per principianti SL-A1 II.termin

Invitiamo tutti coloro che hanno compiuto 44 ore a partecipare al corso che si svolgerà ogni mercoledì dalle 18:35 – 20:50. Il corso avrà inizio mercoledì 7 febbuario 2018 alle ore 18:35.

 Spagnolo per principianti ŠP-A1

Invitiamo tutti i principianti a partecipare al corso che si svolgerà ogni venerdì dalle 17:45 – 20:00 (3 lezione). Il corso avrà inizio venerdì 5 gennaio 2018 alle ore 17:45.

Spagnolo per principianti ŠP-A1 III.termin

Invitiamo tutti coloro che hanno compiuto 88 ore a partecipare al corso che si svolgerà ogni martedì dalle 17:00 – 18:30 e giovedì dalle 19:20 – 20:50. Il corso avrà inizio giovedì 1 febbuario 2018 alle ore 19:20.

Russo per principianti RU-A1

Invitiamo tutti i principianti a partecipare al corso che si svolgerà ogni martedì e giovedì dalle 18:40 – 20:10. Il corso avrà inizio martedì 9 gennaio 2018 alle ore 18:40.

Russo a livello avanzato RU-B2

Invitiamo tutti coloro che hanno compiuto 88 ore a partecipare al corso che si svolgerà ogni vederdì dalle 17:45 – 20:05 (3 lezioni). Il corso avrà inizio vederdì 5 gennaio 2018 alle ore 17:45.

Se vorreste confermare il vostro livello linguistico, vi invitiamo a prendere il nostro test: https://nista.si/testi/.

Upisom do 20. prosinca dobit ćete 10% popusta!

 

Početni tečaj njemačkog G-A1

Pozivamo potpune početnike da upišu tečaj koji će se održavati utorkom i četvrtkom od 18:40 do 20:10 sati. Tečaj će početi u utorak 9. siječnja u 18:40 sati.

Početni tečaj njemačkog G-A1 II. termin

Pozivamo sve koji su zaključili 44 sata da upišu tečaj koji će se održavati ponedjeljkom in srijedom od 16:00 do 17:30 sati. Tečaj će početi u ponedjeljak  15. siječnja u 16:00 sati.

 

Početni tečaj njemačkog G-A1 III. termin

Pozivamo sve koji su zaključili 88 sata da upišu tečaj koji će se održavati ponedjeljkom in srijedom od 17:35 do 19:05 sati. Tečaj će početi u ponedjeljak  15. siječnja u 17:35 sati.

Početni tečaj talijanskog I-A1

Pozivamo potpune početnike da upišu tečaj koji će se održavati utorkom i petkom od 18:40 do 20:10 sati. Tečaj će početi u petak, 5. siječnja u 18:40 sati.

Početni tečaj talijanskog I-A1 II.termin

Pozivamo sve koji su zaključili 44 sata da upišu tečaj koji će se održavati utorkom i petkom od 17:00 do 18:30 sati. Tečaj će početi u petak, 19. siječnja u 17:00 sati.

Srednja italijanščina I-A2

Pozivamo sve koji su zaključili stupanj A1 da upišu tečaj koji će se održavati ponedjeljkom od 20:00 do 21:30 sati i srijedom od 20:15 do 21:45 sati. Tečaj će početi u ponedjeljak, 8. siječnja u 20:00 sati.

Visoko-nadaljevalna italijanščina I-B2 II.termin

Pozivamo sve koji su zaključili 44 sata da upišu tečaj koji će se održavati četvrtkom od 17:00 do 19:15 sati. Tečaj će početi u četvrtak, 15. veljače u 17:00 sati.

Engleski za tinejđere ET 5 (za 8. in 9. razred)

Pozivamo sve  od 13 godina dalje da upišu tečaj koji će se održavati petkom od 17:45 do 18:45 sati. Tečaj će početi u petak, 12. siječnja u 17:45 sati.

Početni tečaj engleskog E-A1 II. termin

Pozivamo sve koji su zaključili 44 sati da upišu tečaj koji će se održavati ponedjeljkom od 19:30 do 21:00 sati i srijedom od 18:30 do 20:00 sati. Tečaj će početi u srijedu, 17. siječnja u 18:30 sati.

 

 Visoko-nadaljevalna angleščina E-B2

Pozivamo sve koji su zaključili stupanj B1 da upišu tečaj koji će se održavati ponedjeljkom i srijedom od 16:30 do 18:00 sati. Tečaj će početi u ponedjeljak, 8. siječnja u 16:30 sati.

Početni tečaj slovenskog  SL-A1

Pozivamo potpune početnike da upišu tečaj koji će se održavati srijedom od 17:00 do 18:30 sati i petkom od 17:45 do 19:15 sati. Tečaj će početi u petak, 5. siječnja u 17:45 sati.

 

Početni tečaj slovenskog SL-A1 II.termin

Pozivamo potpune početnike da upišu tečaj koji će se održavati srijedom od 18:35 – 20:50 sati. Tečaj će početi u srijedu, 7. veljače u 18:35 sati.

 Početni tečaj španjolskog ŠP-A1

Pozivamo potpune početnike da upišu tečaj koji će se održavati petakom od 17:45 – 20:00 sati. Tečaj će početi u petak, 5. siječnja u 17:45 sati.

 

Početni tečaj slovenskog ŠP-A1 III.termin

Pozivamo sve koji su zaključili 88 sati da upišu tečaj koji će se održavati utorkom od 17:00 do 18:30 sati i četvrtkom od 19:20 do 20:50 sati. Tečaj će početi u četvrtak, 1. veljače u 19:20 sati.

Početni tečaj ruskog  RU-A1

Pozivamo potpune početnike da upišu tečaj koji će se održavati utorkom in četvrtkom od 18:40 do 20:10 sati. Tečaj će početi u utorak, 9. siječnja u 18:40 sati.

Visoko-nadaljevalna ruščina RU-B2

Pozivamo sve koji su zaključili stupanj B1 da upišu tečaj koji će se održavati petkom od 17:45 do 20:05 sati. Tečaj će početi u petak, 5. siječnja u 17:45 sati.

Ako niste sigurni u vaš stupanj jezika, pozivamo vas da rješite test na našoj stranici: https://nista.si/testi/.

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji