Intervju s študentko plavalko Matejo Švonja

Pogovarjali smo se s študentko plavalko, ki je prejela športno štipendijo in je trenutno na študiju v ZDA. Spregovorila je o poteku prijave, korakih do vpisa in prvih vtisih po prihodu na univerzo v ZDA. Podala je veliko nasvetov za vse športnike, ki si želite na študij v tujino in poudarila, da je še natežji korak prav odločitev za odhod od doma.

Za branje celotnega intervjuja kliknite http://www.studijvtujini.si/novice/intervju-s-studentko-plavalko/

mateja-s2

Mateja je dokaz, da se vsaka še tako dolga pot začne s prvim korakom. Če so tudi tvoje sanje študirati na eni od ameriških univerz in obenem pridobiti športno štipendijo, se dovolj zgodaj angažiraj, izboljšaj svoje ocene in športne rezultate ter si tako povečaj možnost, da si trener izbere prav tebe kot člana univerzitetne ekipe. Pridruži se vedno večjemu številu slovenskih študentov v tujini!

mateja-s1

mateja-s3

We talked to a student athlete, the swimmer Mateja Švonja who received the sports scholarship and is currently studying in the United States of America. She spoke about the application process, the steps to enroll in US Universities and her first impressions upon arrival to the USA. She gave a lot of advice for all athletes who wish to study abroad, she stressed that the toughest step is actually the decision to leave home and go study abroad.

To read the full interview, click http://www.studijvtujini.si/novice/intervju-s-studentko-plavalko/.

mateja-s2

Mateja is the proof that every long journey begins with the first step. If your dream is to study at one of the American universities on a sports scholarship and at the same time continue to pursue your career in sports, start the application process early enough and work on improving your grades and sports results. All this will increase your chances for the coach to choose you as a member of his university team. Join the increasing number of student athletes studying abroad!

mateja-s1

mateja-s3

Abbiamo parlato con la studentessa e nuotatrice Mateja Švonja, che ha ricevuto la borsa di studio sportiva e attualmente sta studiando negli Stati Uniti d’America. Ha parlato del processo e passi d’iscrizione e delle sue prime impressioni all’arrivo negli Stati Uniti. Ha dato molti consigli a tutti gli atleti che vorrebbero studiare all’estero e ha sottolineato che il passo più difficile è proprio la decisione di abandonare la casa.

Per leggere l’intervista completa, cliccate qui: http://www.studijvtujini.si/novice/intervju-s-studentko-plavalko/

mateja-s2

Mateja è la prova che ogni viaggio, anche se così lungo, inizia con il primo passo. Se il tuo sogno è di studiare in una delle università americane con la borsa di studio sportiva e allo stesso tempo sviluppare la tua cariera sportiva, prendi il tempo sufficiente, migliora i tuoi voti e i risultati sportivi per aumentare le possibilità che l’allenatore scelga proprio te come un membro della sua squadra universitaria. Unisciti ad un numero crescente di studenti sportivi all’estero!

mateja-s1

mateja-s3

Razgovarali smo sa studenticom plivačicom, koja trenutno studira u Sjedinjenim Američkim Državama. Govorila je o prijavnom procesu, koracima za upis i prvim dojmovima nakon dolaska na Sveučilište u Sjedinjenim Američkim Državama. Dala je mnogo savjeta za sve sportaše koji žele studirati u inozemstvu i naglasila, da je čak i najteži korak upravo odluka o napuštanju svog doma.

Za cijeli intervju, kliknite: http://www.studijvtujini.si/novice/intervju-s-studentko-plavalko/

mateja-s2

Mateja je dokaz da se svaki puta, koliko god on bio težak i dug, počinje sa prvim korakom. Ako je vaš san studirati na jednom od američkih sveučilišta i istovremeno dobiti sportsku stipendiju, počnite sa pripremama dovoljno rano, poboljšate svoje ocjene i sportske rezultate tako biste povećali šansu da vas trener odabere kao člana svog sveučilišnog tima. Pridružite se sve većem broju studenata sportaša u inozemstvu!

mateja-s1

mateja-s3

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji