Italijanščina

937401i

 

Za italijanščino bi večina ljudi dejala, da spada med najbolj poetične jezike, ki raznežijo uho še tako neizprosnega poslušalca. Če vam diši italijanska kulinarika, nikakor pa vam z jezika ne gre izgovor besed mozzarella in spaghetti, potem je skrajni čas, da se udeležite tečaja italijanščine. Italijanščino poučujejo naši učitelji z dolgoletnimi izkušnjami na področju izobraževanja.

 Tečaji italijanščine potekajo po programu Arrivederci! od začetne stopnje I4/5 do visoko nadaljevalne stopnje I8. Na koncu vsake stopnje prejmejo tečajniki certifikat Jezikovnega centra Nista, znanje pa lahko okronajo tudi z mednarodnim certifikatom iz:

 Splošne italijanščine:

 • CELI – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

 *JC Nista nudi tečaj kot pripravo na opravljanje mednarodnega certifikata. Izpit za pridobitev mednarodnega certifikata udeleženci opravljajo v Ljubljani (dvakrat oz. enkrat letno).

89078323i

Izberite Nistin tečaj italijanščine:

ODRASLI:

Splošni jezik:

– Mednarodni certifikati:

 • Tečaj kot priprava za pridobitev mednarodnega certifikata CELI – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

– Poslovna italijanščina:

 • Tečaj Poslovne italijanščine srednja stopnja – B6 (A2) – določeno ob zadostnem številu (min. 6) prijavljenih kandidatov

 • Tečaj Poslovne italijanščine nadaljevalna stopnja – B7 (B1) – določeno ob zadostnem številu (min. 6) prijavljenih kandidatov

*izbrana tematika: računovodstvo, bančništvo in finance, pravo, medicina, gradbeništvo, hotelirstvo, gostinstvo, špedicija…

OTROCI:

NAJSTNIKI:

937401i

 

Many would say Italian is a very poetic language, being capable of charming everyone. If you like Italian cuisine but you are really not able of pronouncing words like mozzarella and spaghetti, a course of Italian is what you need. Our Italian teachers have a long experience in teaching.

Courses of general Italian are taught according to the programme Arrivederci! from beginner’s level A1 (according to Nista categorization I4/5) to a highly advanced level C2 (or I80). At the end of every level (132 hours) students get a Nista Language centre certificate. Students can also take a test for an international certificate:

General Italian:

 • CELI – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

* Nista Language centre offers courses as preparation to international certificate exams. Students undertake the exam to get an international certificate in Ljubljana (twice or once a year).

89078323i

Choose our course:

ADULTS:

General Italian:

– International certificates:

 • Preparation for the CELI exam – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

– Business Italian:

 • Business Italian course – pre-intermediate level – B6 (A2) – min. 6 students

 • Business Italian course – intermediate level – B7 (B1) – min. 6 students

*chosen theme: informatics, banking and finance, law, medicine, construction, tourism, forwarding business …

CHILDREN:

TEENAGERS:

937401i

 

Molti direbbero che l’italiano è una lingua poetica e incanta ogni ascoltatore. Se vi interessa il cucina italiana e non potete smettere di pensare all’ultima volta che avete assaggiato la mozzarella e gli spaghetti, allora iscrivetevi al nostro corso d’italiano. La lingua italiana è insegnata dai nostri eccellenti professori con anni di esperienze.

I corsi d’italiano si svolgono secondo il programma Arrivederci! dal livello base I4/5 al livello avanzato I8. Alla fine di ogni livello, gli studenti ricevono il certificato di centro linguistico Nista. La conoscenza può essere premiata con il certificato internazionale:

Italiano generale:

 • CELI – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

Il centro linguistico Nista offre corsi come preparazione per i certificati internazionali. L’esame per ottenere il certificato internazionale si fa a Lubiana (una o due volte l’anno).

89078323i

Scegliete un corso adatto:

ADULTI:

Lingua generale:

– Certificati internazionali:

 • Preparazione per ottenere il certificato internazionale CELI – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

– Business Italian:

 • Corso di Business Italian al livello elementare – B6 (A2) – fissato a un certo numero di candidati (min. 6)

 • Corso di Business Italian al livello intermedio – B7 (B1) – fissato a un certo numero di candidati (min. 6)

*Il tema selezionato: contabilità, settore bancario e finanziario, avvocatura, medicina, costruzione, ristorazione. ecc. Il corso sarà fissato quando avremo un numero sufficiente di candidati (min 4).

BAMBINI:

RAGAZZI:

937401i

 

Za talijanski jezik većina bi ljudi rekla da spada među najpoetičnije jezike, koji raznježi uho još i tako neumoljivog poslušača. Ako vam se sviđa talijanska kulinarika, a nikako vam s jezika ne ide izgovor riječi kao što su mozzarella i spaghetti, onda je krajnje vrijeme da se pridružite tečaju talijanskog jezika. Talijanski uče naši učitelji s dugogodišnjim iskustvom na području obrazovanja.

Tečajevi općeg talijanskog jezika vrše se po programu Arrivederci! kojeg upotrebljavamo od početnog A1 (po kategorizaciji JC Nista – I4/5) do visoko naprednog stupnja C2 (odn. I8). Na kraju svakog stupnja (132 sati) polaznici dobiju certifikat Jezičnog centra Nista. Polaznici imaju mogućnost znanje nadograditi polaganjem međunarodno priznatog ispita iz:

Općeg talijanskog jezika:

 • CELI – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

* JC Nista nudi pripremne tečajeve za međunarodne certifikate. Ispit za međunarodne certifikate učesnici polažu u Ljubljani (dvaput odnosno jedanput godišnje).

89078323i

Izaberite naš tečaj:

ODRASLI:

– Međunarodni certifikati:

 • Tečaj pripreme za dobivanje međunarodnog certifikata CELI – Certificazione di Italiano come lingua straniera

– Poslovnog talijanskog jezika:

 • Tečaj poslovnog talijanskog jezika – srednji stupanj – B6 (A2)

 • Tečaj poslovnog talijanskog jezika – viši stupanj – B7 (B1)

*Određena tematika: računovodstvo, bankarstvo i financije, pravo, medicina, građevinarstvo, hotelijerstvo, ugostiteljstvo, špediterske usluge …

DJECA:

TINEJĐERI:

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji