Zadnje objave

Italijanščina

937401i

 

Za italijanščino bi večina ljudi dejala, da spada med najbolj poetične jezike, ki raznežijo uho še tako neizprosnega poslušalca. Če vam diši italijanska kulinarika, nikakor pa vam z jezika ne gre izgovor besed mozzarella in spaghetti, potem je skrajni čas, da se udeležite tečaja italijanščine. Italijanščino poučujejo naši učitelji z dolgoletnimi izkušnjami na področju izobraževanja.

 Tečaji italijanščine potekajo po programu Arrivederci! od začetne stopnje I4/5 do visoko nadaljevalne stopnje I8. Na koncu vsake stopnje prejmejo tečajniki certifikat Jezikovnega centra Nista, znanje pa lahko okronajo tudi z mednarodnim certifikatom iz:

 Splošne italijanščine:

 • CELI – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

 *JC Nista nudi tečaj kot pripravo na opravljanje mednarodnega certifikata. Izpit za pridobitev mednarodnega certifikata udeleženci opravljajo v Ljubljani (dvakrat oz. enkrat letno).

89078323i

Izberite Nistin tečaj italijanščine:

ODRASLI:

Splošni jezik:

– Mednarodni certifikati:

 • Tečaj kot priprava za pridobitev mednarodnega certifikata CELI – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

– Poslovna italijanščina:

 • Tečaj Poslovne italijanščine srednja stopnja – B6 (A2) – določeno ob zadostnem številu (min. 6) prijavljenih kandidatov

 • Tečaj Poslovne italijanščine nadaljevalna stopnja – B7 (B1) – določeno ob zadostnem številu (min. 6) prijavljenih kandidatov

*izbrana tematika: računovodstvo, bančništvo in finance, pravo, medicina, gradbeništvo, hotelirstvo, gostinstvo, špedicija…

OTROCI:

NAJSTNIKI:

937401i

 

Many would say Italian is a very poetic language, being capable of charming everyone. If you like Italian cuisine but you are really not able of pronouncing words like mozzarella and spaghetti, a course of Italian is what you need. Our Italian teachers have a long experience in teaching.

Courses of general Italian are taught according to the programme Arrivederci! from beginner’s level A1 (according to Nista categorization I4/5) to a highly advanced level C2 (or I80). At the end of every level (132 hours) students get a Nista Language centre certificate. Students can also take a test for an international certificate:

General Italian:

 • CELI – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

* Nista Language centre offers courses as preparation to international certificate exams. Students undertake the exam to get an international certificate in Ljubljana (twice or once a year).

89078323i

Choose our course:

ADULTS:

General Italian:

– International certificates:

 • Preparation for the CELI exam – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

– Business Italian:

 • Business Italian course – pre-intermediate level – B6 (A2) – min. 6 students

 • Business Italian course – intermediate level – B7 (B1) – min. 6 students

*chosen theme: informatics, banking and finance, law, medicine, construction, tourism, forwarding business …

CHILDREN:

TEENAGERS:

937401i

 

Molti direbbero che l’italiano è una lingua poetica e incanta ogni ascoltatore. Se vi interessa il cucina italiana e non potete smettere di pensare all’ultima volta che avete assaggiato la mozzarella e gli spaghetti, allora iscrivetevi al nostro corso d’italiano. La lingua italiana è insegnata dai nostri eccellenti professori con anni di esperienze.

I corsi d’italiano si svolgono secondo il programma Arrivederci! dal livello base I4/5 al livello avanzato I8. Alla fine di ogni livello, gli studenti ricevono il certificato di centro linguistico Nista. La conoscenza può essere premiata con il certificato internazionale:

Italiano generale:

 • CELI – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

Il centro linguistico Nista offre corsi come preparazione per i certificati internazionali. L’esame per ottenere il certificato internazionale si fa a Lubiana (una o due volte l’anno).

89078323i

Scegliete un corso adatto:

ADULTI:

Lingua generale:

– Certificati internazionali:

 • Preparazione per ottenere il certificato internazionale CELI – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

– Business Italian:

 • Corso di Business Italian al livello elementare – B6 (A2) – fissato a un certo numero di candidati (min. 6)

 • Corso di Business Italian al livello intermedio – B7 (B1) – fissato a un certo numero di candidati (min. 6)

*Il tema selezionato: contabilità, settore bancario e finanziario, avvocatura, medicina, costruzione, ristorazione. ecc. Il corso sarà fissato quando avremo un numero sufficiente di candidati (min 4).

BAMBINI:

RAGAZZI:

937401i

 

Za talijanski jezik većina bi ljudi rekla da spada među najpoetičnije jezike, koji raznježi uho još i tako neumoljivog poslušača. Ako vam se sviđa talijanska kulinarika, a nikako vam s jezika ne ide izgovor riječi kao što su mozzarella i spaghetti, onda je krajnje vrijeme da se pridružite tečaju talijanskog jezika. Talijanski uče naši učitelji s dugogodišnjim iskustvom na području obrazovanja.

Tečajevi općeg talijanskog jezika vrše se po programu Arrivederci! kojeg upotrebljavamo od početnog A1 (po kategorizaciji JC Nista – I4/5) do visoko naprednog stupnja C2 (odn. I8). Na kraju svakog stupnja (132 sati) polaznici dobiju certifikat Jezičnog centra Nista. Polaznici imaju mogućnost znanje nadograditi polaganjem međunarodno priznatog ispita iz:

Općeg talijanskog jezika:

 • CELI – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

* JC Nista nudi pripremne tečajeve za međunarodne certifikate. Ispit za međunarodne certifikate učesnici polažu u Ljubljani (dvaput odnosno jedanput godišnje).

89078323i

Izaberite naš tečaj:

ODRASLI:

– Međunarodni certifikati:

 • Tečaj pripreme za dobivanje međunarodnog certifikata CELI – Certificazione di Italiano come lingua straniera

– Poslovnog talijanskog jezika:

 • Tečaj poslovnog talijanskog jezika – srednji stupanj – B6 (A2)

 • Tečaj poslovnog talijanskog jezika – viši stupanj – B7 (B1)

*Određena tematika: računovodstvo, bankarstvo i financije, pravo, medicina, građevinarstvo, hotelijerstvo, ugostiteljstvo, špediterske usluge …

DJECA:

TINEJĐERI:

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji