Kategorije za iz slovenščine v vse tuje jezike

Iz slovenščine v vse tuje jezike

5 julija, 2011 1:09 pop Published by

Iz slovenščine prevajamo v vse tuje jezike: angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino, španščino, ruščino, portugalščino, ukrajinščino, srbščino, makedonščino, hrvaščino, albanščino, bolgarščino, nizozemščino, kitajščino, japonščino… Prevajamo tudi iz vseh tujih v vse tuje jezike. We make translations from Slovene to all the foreign languages: English, German, Italian, French, Spanish, Russian, Portuguese, Ukrainian, Serbian, Macedonian, Croatian, Albanian, Bulgarian,... View Article