Kategorije za iz vseh tujih jezikov v slovenščino

Iz vseh tujih jezikov v slovenščino

5 julija, 2011 10:36 dop Published by

Prevajamo iz vseh tujih jezikov v slovenščino tako splošna kot tudi strokovna besedila. Pod strokovna besedila spadajo tematike s področja financ, prava, tehnične dokumentacije, varstva okolja, kmetijstva,farmacije, prometa, medicine … We make translations from all the foreign languages to Slovene; general and specialized language texts. Specialized language texts are: texts from the fields of finance,... View Article