Kategorije za skupina

Skupina

1 julija, 2011 12:21 pop Published by

  Obsega 7–12 tečajnikov.  Delo v makro skupini omogoča kombinacijo različnih didaktičnih metod (delo v parih in trojčkih, v manjših skupinah, …). Delo v takih skupinah je precej raznoliko in dinamično, hkrati pa dovolj intenzivno, da pokrije vse 4 jezikovne prvine (slušno, bralno, govorno in pisno razumevanje).   They are composed of 7–12 students. Work... View Article