Konsekutivno tolmačenje

2432590tol

 

Tolmačenje oz. prevajanje v živo je posebej aktualno na različnih konferencah, sestankih, predstavitvah in drugih oblikah sodelovanja s tujimi poslovnimi partnerji. Konsekutivno tolmačenje poteka s časovnim zamikom. Govorec pove besedilo in nato počaka, da tolmač prevede povedano besedilo.

Ne dopustite, da pride do napačnega razumevanja pogodbe, govorca ali drugih informacij, ki bi lahko bile za Vas usodnega pomena. Zato predlagamo, da nas v takih primerih kontaktirate.

2432590tol

 

Consecutive translation is required especially in different conferences, meetings, presentations and other forms of cooperation with foreign partners.

Do not let misunderstandings of contracts or some of its articles arise, that could be significant for your business. We advise you to contact us in such situations.

Consecutive translation is spoken translation with time difference. The speaker tells the text and waits for the translator to translate it.

2432590tol

 

L’interpretazione ovvero la traduzione consecutiva diretta è attuale specialmente in alcune conferenze, riunioni, presentazioni e tante altre forme di collaborazioni con i Business partner.

Non permettete che accada un malinteso a causa di una tradizione di pessima qualità. Per questo vi consigliamo di mettervi in contatto per evitare le situazioni menzionate.

La traduzione consecutiva si svolge con un po’ di ritardo. Il parlante dice il testo e poi aspetta che il traduttore consecutivo traduca il testo detto.

2432590tol

 

Konsekutivno tumačenje odn. prevođenje u živo posebno je aktualno na različitim konferencijama, sastancima, predstavljanjima i drugim oblicima sudjelovanja sa stranim poslovnim partnerima.

Ne dozvolite da dođe do pogrešnog razumijevanja ugovora odn. kojeg od njenih članaka, što bi moglo biti za Vas od ključnog značenja. Zato predlažemo da nas u takvim slučajevima kontaktirate.

Konsekutivno tumačenje vrši se s vremenskim intervalom. Poslije govornikovog izlaganja tumač prevodi izloženi tekst.

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji