Načrtuj brezskrbno poletje

 • NAČRTUJ BREZSKRBNO POLETJE
 •  ŠE JE ČAS ZA DOBRO OCENO
 •  ZNANJE JEZIKOV – DOBRA INVESTICIJA ZA PRIHODNOST

Angleščina, italijanščina, nemščina, francoščina, španščina in slovenščina za srednješolce!

Prvih 5 prijavljenih prejme 20% popust!

Jezikovni center Nista nudi več tečajev tujih jezikov.

 • Splošni jezik (konverzacija + slovnica)
 • Spremljanje šolske snovi
 • Priprava za pridobitev mednarodnega certifikata (za delo in študij v tujini, za dobro delovno mesto)

Tečaji se lahko izvajajo:

–          Na našem centru

–          Na vašem domu

–          Preko programa Skype

Izbirate lahko med naslednjimi oblikami tečajev: individualni tečaj,  tečaj v paru

ali v trojčku in majhna skupina.

breskrbne-pocitnice-11

 • PLAN A CAREFREE SUMMER
 •  THERE IS STILL A CHANCE TO GET A GOOD GRADE
 • LANGUAGE KNOWLEDGE – GOOD INVESTMENT FOR THE FUTURE

English, Italian, German, French, Slovene for high school students!

The first 5 applicants receive a 20% discount!

Nista Language Center offers different foreign language courses.

 • General language (speaking + grammar)
 • Revising school  materials
 • Exam preparation to obtain the international certificate (to work and study abroad, for a better job)

Courses can be conducted:

–          at Nista Language Centre

–          at your home

–          on Skype

You can choose from the following types of courses: one-to-one course, course in a pair or in three and in a small group.

breskrbne-pocitnice-brez-teksta

 • PIANIFICATE UN’ESTATE SENZA PREOCCUPAZIONI
 •  C’È ANCORA TEMPO PER UN OTTIMO VOTO
 •  CONOSCENZA DI LINGUE – UN BUON INVESTIMENTO PER IL FUTURO

Inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo e sloveno per studenti delle scuole superiori!

I primi 5 iscritti riceveranno uno sconto del 20%!

Il Centro linguistico Nista offre vari corsi di lingue straniere.

 •  Lingua generale (comunicazione + grammatica)
 •  Revisione del materiale scolastico
 •  Preparazione per l’ottenimento di un certificato linguistico internazionale (per lavoro e studio all’estero)

I corsi possono essere svolti:

–          al nostro centro

–          a casa vostra

–          via Skype

Potete scegliere tra i seguenti tipi di corsi: corso individuale, corso in coppia, in tre oppure in un piccolo gruppo.

breskrbne-pocitnice-brez-teksta

 • PLANIRAJTE LJETO BEZ BRIGE
 •  JOŠ JE VRIJEME ZA DOBRU OCJENU
 •  ZNANJE JEZIKA – DOBRA INVESTICIJA ZA BUDUĆNOST

Engleski, talijanski, njemački, francuski, španjolski i slovenski za učenike srednjih škola!

Prvih 5 prijavljenih dobit će 20% popusta!

Nista jezični centar nudi više tečajeva stranih jezika.

 •  Opći jezik (komunikacija + gramatika)
 •  Praćenje školskog materijala
 •  Priprema za ispit za dobivanje međunarodne svjedodžbe (za rad i studiranje u inozemstvu, za bolji posao)

Tečajevi može se odvijati:

–          u našom centru

–          kod vaše kuće

–          putem programa Skype

Možete birati između sljedećih tečajeva: individualni tečaj, tečaj u paru ili u grupi od tri polaznika i u maloj grupi.

breskrbne-pocitnice-brez-teksta145

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji