Nemščina

5789249

 

Bližina državne meje z Avstrijo in zavedanja, da je nemščina poleg angleščine najbolj razširjen sporazumevalni jezik Evropske unije, uvršča poznavanje nemščine med prednosti sodobnega človeka. Nemščino poučujejo naši učitelji z dolgoletnimi izkušnjami na področju izobraževanja.

Tečaji nemščine potekajo po programu Berliner Platz NEU od začetne stopnje G4/5 do visoko nadaljevalne stopnje G8. Na koncu vsake stopnje prejmejo tečajniki certifikat Jezikovnega centra Nista, znanje pa lahko okronajo tudi z mednarodnim certifikatom iz:

Splošne nemščine:

  • Goethe-Zertifikat

JC Nista nudi tečaj kot pripravo na opravljanje mednarodnega certifikata. Izpit za pridobitev mednarodnega certifikata udeleženci opravljajo na Goethe Institutu v Ljubljani (dvakrat oz. enkrat letno).

 

Izberite Nistin tečaj nemščine:

– Mednarodni certifikati:

– Poslovna nemščina:

  • Specializirani tečaj nemščine (nemščina + izbrana tematika*)

*izbrana tematika: računovodstvo, bančništvo in finance, pravo, medicina, gradbeništvo, hotelirstvo, gostinstvo … določeno ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov (min. 4)

5789249

 

Knowledge of German is one of the many advantages of modern people, as border with Austria is near and German is, besides English, a major communication language in the European Union. Our German teachers have a long experience in teaching.

Courses of general German are taught according to the programme Berliner Platz NEU from beginner’s level A1 (according to Nista categorization G4/5) to a highly advanced level C2 (or G8). At the end of every level (132 hours) students get a Nista Language centre certificate. Students can also take a test for an international certificate:

General German:

  • Goethe-Zertifikat

* Nista Language centre offers courses as preparation to international certificate exams. Students undertake the exam to get an international certificate at Goethe Institute in Ljubljana (twice or once a year).

 

Choose our course:

– International certificates:

– Business German:

  • Specialized German course (German + chosen theme*)

*chosen theme: accounting, banking and finance, law, medicine, construction, tourism…

5789249

 

Essendo la seconda lingua più usata nell’UE e con l’Austria così vicino, il tedesco è considerato come un vero vantaggio. Al nostro centro, la lingua viene insegnata da insegnanti con anni d’esperienza nell’insegnamento.

I corsi di tedesco si svolgono secondo il programma Berliner Platz NEU dal livello base G4/5 al livello avanzato G8. Alla fine di ogni livello, gli studenti ricevono il certificato del centro linguistico Nista. La conoscenza può essere premiata anche con il certificato internazionale:

Tedesco generale:

  • Goethe-Zertifikat

Il centro linguistico Nista offre preparazioni per gli esami Cambridge per ottenere i certificati internazionali. L’esame si può fare al Goethe istituto a Lubiana (una o due volte l’anno).

 

Scegliete un corso di tedesco:

– Certificati internazionali:

– Business German:

  • Corso di tedesco specializzato (tedesco + temi selezionate*)

*Il tema selezionato: contabilità, settore bancario e finanziario, avvocatura, medicina, costruzione, ristorazione. ecc. Il corso sarà fissato quando avremo un numero sufficiente di candidati (min 4).

5789249

 

Blizina državne granice s Austrijom i svjesnost da je njemački jezik pored engleskog najrašireniji jezik sporazumijevanja u Europskoj uniji, uvrštava poznavanje njemačkog među prednosti suvremenog čovjeka. Njemački podučavaju naši učitelji s dugogodišnjim iskustvom na području obrazovanja.

Tečajevi općeg njemačkog jezika vrše se po programu Berliner Platz NEU kojeg upotrebljavamo od početnog A1 (po kategorizaciji JC Nista – G4/5) do visoko naprednog stupnja C2 (odn. G8. Na kraju svakog stupnja (132 sati) polaznici dobiju certifikat Jezičnog centra Nista. Polaznici imaju mogućnost znanje nadograditi polaganjem međunarodno priznatog ispita iz:

Općeg njemačkog jezika:

  • Goethe-Zertifikat

* JC Nista nudi pripremne tečajeve za međunarodne certifikate. Ispit za međunarodne certifikate učesnici polažu na Goethe Institutu u Ljubljani (dvaput odnosno jedanput godišnje).

 

Izaberite naš tečaj:

– Međunarodni certifikati:

– Poslovnog njemačkog jezika:

  • Specijalizirani tečaj njemačkog (njemački + izabrana tematika*)

*određena tematika: računovodstvo, bankarstvo i financije, pravo, medicina, građevinarstvo, hotelijerstvo, ugostiteljstvo … određeno ukoliko ima dovoljno prijavljenih kandidata (min. 4)

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji