Nistin poletni kamp 2014

Zadnji teden v avgustu je bil na naši šoli se posebno dinamičen. Za šolarje smo organizirali jezikovni kamp, ki je potekal tako v italijanskem kot tudi v angleškem jeziku. Otroci so bili deležni kakovostnega tečaja in pestrega športnega ter družabnega programa, ki jim je pričaral nepozaben teden in stkal nemalo prijateljskih vezi. Preizkusili so se lahko v košarki, bejzbolu, iskanju skritega zaklada, na modni pisti in pri igranju pravljičnih vlog. Na željo otrok in njihovih staršev bomo kamp nedvomno ponovili tudi prihodnje poletje.

 

20140829_150929

 

Obsežna fotogalerija poletnega kampa →

 

1. DAN

7.00-8.00

varstvo

8.00-8.30

zajtrk

8.30-10.00

jezikovni tečaj angleškega jezika

vsebina tečaja: predstavitev sebe in drugih, hrana (moja najljubša hrana, zajtrk, kosilo, večerja)

10.00-12.00

zunanje aktivnosti:

predstavitev prvin košarke pod vodstvom strokovnega trenerja košarke

12.00-13.00

kosilo

13.00-13.30

počitek

13.30-15.00

jezikovni tečaj italijanščine

vsebina tečaja ista kot pri angleškem jeziku

15.00-15.15

malica

15.15-16.00

notranje aktivnosti

predstavitvena igra: »On my right hand sits …«

16.00-17.00

varstvo

 

2. DAN

7.00-8.00

varstvo

8.00-8.30

zajtrk

8.30-10.00

jezikovni tečaj angleškega jezika

vsebina tečaja: živali na kmetiji (Old MacDonald had a farm)

10.00-12.00

zunanje aktivnosti:

plaža in iskanje skritega zaklada

12.00-13.00

kosilo

13.00-13.30

počitek

13.30-15.00

jezikovni tečaj italijanščine

vsebina tečaja ista kot pri angleškem jeziku

15.00-15.15

malica

15.15-16.00

notranje aktivnosti

risanje v paru na temo »Morsko dno«

16.00-17.00

varstvo

3. DAN

7.00-8.00

varstvo

8.00-8.30

zajtrk

8.30-10.00

jezikovni tečaj angleškega jezika

vsebina tečaja: števila, rojstni dan in tombola

10.00-12.00

zunanje aktivnosti:

zaradi slabega vremena smo igrali igrice Wii

12.00-13.00

kosilo

13.00-13.30

počitek

13.30-15.00

jezikovni tečaj italijanščine

vsebina tečaja ista kot pri angleškem jeziku

15.00-15.15

malica

15.15-16.00

notranje aktivnosti

igranje mikada

16.00-17.00

varstvo

 

4. DAN

7.00-8.00

varstvo

8.00-8.30

zajtrk

8.30-10.00

jezikovni tečaj angleškega jezika

vsebina tečaja: barve in oblačila, igranje vlog na modni reviji

10.00-12.00

zunanje aktivnosti:

predstavitev prvin bejzbola

12.00-13.00

kosilo

13.00-13.30

počitek

13.30-15.00

jezikovni tečaj italijanščine

vsebina tečaja ista kot pri angleškem jeziku

15.00-15.15

malica

15.15-16.00

notranje aktivnosti

igranje Tweesterja

16.00-17.00

varstvo

 

 

5. DAN

7.00-8.00

varstvo

8.00-8.30

zajtrk

8.30-10.00

jezikovni tečaj angleškega jezika

vsebina tečaja: igranje vlog na temo pravljice (Rdeča Kapica, Janko in Metka)

10.00-12.00

zunanje aktivnosti:

otroci predstavijo koprske znamenitosti v angleškem in italijanskem jeziku

12.00-13.00

kosilo

13.00-13.30

počitek

13.30-15.00

jezikovni tečaj italijanščine

vsebina tečaja ista kot pri angleškem jeziku

15.00-15.15

malica

15.15-16.00

notranje aktivnosti

Talen show

16.00-17.00

Party time

The last week of August at our school, was especially fun and dynamic. We organized a summer language camp in which the students learned the English and Italian language. The children who participated gained knowledge in a high quality language course (English and Italian), a rich sports and social activity program which improved the students’ sportsmanship and communication skills within their peers. With these activities it resolved into an unforgettable week and helped establish new friendships among the kids. We learned the basics of basketball and baseball, walked on a fashion runway, played “Fairy role play” and a game called Treasure hunt. As requested by the children and the children’s parents, we will definitely repeat our camp next summer.

 

20140829_150929

 

Photogallery →

 

1. DAY

7.00-8.00

babysitting

8.00-8.30

breakfast

8.30-10.00

English language course

contents: introducing ourselves and others, food (my favourite food, breakfast, lunch, dinner)

10.00-12.00

outdoor activities:

learning the basics of basketball taught by a professional coach

12.00-13.00

lunch

13.00-13.30

afternoon break

13.30-15.00

Italian language course

same content as during the English course

15.00-15.15

afternoon snack

15.15-16.00

indoor activities

introduction game: »On my right hand sits …«

16.00-17.00

babysitting

 

2. DAY

7.00-8.00

babysitting

8.00-8.30

breakfast

8.30-10.00

English language course

contents: animals on a farm (Old MacDonald had a farm)

10.00-12.00

Outdoor activities:

beach and treasure hunt

12.00-13.00

lunch

13.00-13.30

afternoon break

13.30-15.00

Italian language course

same content as during the English course

15.00-15.15

Afternoon snack

15.15-16.00

indoor activities

theme drawing in couples  »Seabed«

16.00-17.00

babysitting

3. DAY

7.00-8.00

babysitting

8.00-8.30

breakfast

8.30-10.00

English language course

contents: numbers, date of birth and bingo

10.00-12.00

outdoor activities:

because of the bad weather we played the game Wii

12.00-13.00

lunch

13.00-13.30

afternoon break

13.30-15.00

Italian language course

same content as during the English course

15.00-15.15

afternoon snack

15.15-16.00

indoor activities

playing the game »Mikado«

16.00-17.00

babysitting

 

4. DAY

7.00-8.00

babysitting

8.00-8.30

breakfast

8.30-10.00

English language course

contents: colours and clothes, role playing on a fashion runway

10.00-12.00

outdoor activities:

learning the basics of baseball

12.00-13.00

lunch

13.00-13.30

afternoon break

13.30-15.00

Italian language course

same content as during the English course

15.00-15.15

afternoon snack

15.15-16.00

indoor activities

playing the game »Twister«

16.00-17.00

babysitting

 

 

5. DAY

7.00-8.00

babysitting

8.00-8.30

breakfast

8.30-10.00

English language course

contents: role playing – fairy tale theme (Little Red Riding Hood, Hansel and Gretel)

10.00-12.00

outdoor activities:

kids were presenting the sights in Koper in English and Italian

12.00-13.00

lunch

13.00-13.30

afternoon break

13.30-15.00

Italian language course

Same content as during the English course

15.00-15.15

afternoon break

15.15-16.00

indoor activities

»Talent show«

16.00-17.00

Party time

 L’ultima settimana era specialmente dinamica alla nostra scuola. Abbiamo organizzato un camp linguistico che si svolgeva nella lingua italiana e inglese. I bambini presenti hanno avuto la possibilità di partecipare ad un corso di qualità e an un programma delle attività sportive e sociali. Durante la settimana i bambini si sono conosciuti, hanno fatto nuove amicizie, giocato a pallacanestro, baseball, caccia al tesoro e caminato sulla passerella di moda. Sulla richiesta dai bambini e i loro genitori faremo il camp anche l’estate prossima.

 

20140829_150929

 

Fotogalleria →

 

1. GIORNO

7.00-8.00

babysitting

8.00-8.30

colazione

8.30-10.00

corso linguistico d’ inglese

contenuto del corso: presentare se stesso e gli altri, cibo (il mio cibo preferito, colazione, pranzo, cena)

10.00-12.00

attività esterne:

allenamento di pallacanestro con un allenatore sloveno

12.00-13.00

pranzo

13.00-13.30

riposo

13.30-15.00

Corso linguistico d’ italiano

stesso contenuto come durante il corso d’inglese

15.00-15.15

merenda pomeridiana

15.15-16.00

attività interne

giochi di presentazione: »On my right hand sits …«

16.00-17.00

babysitting

 

2. GIORNO

7.00-8.00

babysitting

8.00-8.30

colazione

8.30-10.00

corso linguistico d’inglese

contenuto: animali della fattoria (Old MacDonald had a farm)

10.00-12.00

attività esterne:

spiaggia e caccia al tesoro

12.00-13.00

pranzo

13.00-13.30

riposo

13.30-15.00

corso linguistico d’italiano

stesso contenuto come durante il corso d’inglese

15.00-15.15

merenda pomeridiana

15.15-16.00

attività interne

disegnare in pari – il tema »Fondale marino«

16.00-17.00

babysitting

3. GIORNO

7.00-8.00

babysitting

8.00-8.30

colazione

8.30-10.00

corso linguistico d’inglese

contenuto: numeri, compleanno e bingo

10.00-12.00

attività esterne:

a causa del maltempo abbiamo giocato a Wii

12.00-13.00

pranzo

13.00-13.30

riposo

13.30-15.00

corso linguistico d’italiano

stesso contenuto come durante il corso d’inglese

15.00-15.15

merenda pomeridiana

15.15-16.00

attività interne

giocare a »Mikado«

16.00-17.00

babysitting

 

4. GIORNO

7.00-8.00

babysitting

8.00-8.30

colazione

8.30-10.00

corso linguistico d’inglese

contenuto: colori e vestiti, gioco di ruolo sulla passerella

10.00-12.00

attività esterne:

giocare a baseball

12.00-13.00

pranzo

13.00-13.30

riposo

13.30-15.00

corso linguistico d’italiano

stesso contenuto come durante il corso d’inglese

15.00-15.15

merenda pomeridiana

15.15-16.00

attività interne

giocare a »Twister«

16.00-17.00

babysitting

 

 

5. GIORNO

7.00-8.00

babysitting

8.00-8.30

colazione

8.30-10.00

corso linguistico d’inglese

contenuto: giochi di ruolo – favole (Cappuccetto rosso, Hansel e Gretel)

10.00-12.00

attività esterne:

i bambini presentano i monumenti di Capodistria in inglese e italino

12.00-13.00

pranzo

13.00-13.30

riposo

13.30-15.00

corso linguistico d’italiano

stesso contenuto come durante il corso d’inglese

15.00-15.15

merenda pomeridiana

15.15-16.00

attività interne:

Talen show

16.00-17.00

Party time

Zadnja sedmica u mjesecu avgustu na našoj školi bila je još posebno dinamična. Za naše školarce organizirali smo jezički kamp koji se odvijao u talijanskom i engleskom jeziku. Djeca su mogla učestvovati u kvalitetnom jezičnom tečaju i aktivnostima dinamičnog karaktera kao što su košarka, bejzbol, traženje skrivenog blaga, hodanja po modnoj pisti, igranje uloga različitih junaka koje su jim pružile nezaboravnu sedmicu i gdje su se sklopila mnogobrojna prijateljstva. Na želju djece i roditelja kamp ćemo sigurno ponoviti i iduče godine.

 

20140829_150929

 

Fotogalerija →

 

1. DAN

7.00-8.00

briga o djeci

8.00-8.30

doručak

8.30-10.00

jezični tečaj engleskog jezika

sadžaj: predstavljanje sebe in drugih, hrana (moja omiljena hrana, doručak, ručak, večera)

10.00-12.00

vanjske aktivnosti:

igranje košarke sa profesionalnim trenerom

12.00-13.00

ručak

13.00-13.30

odmor

13.30-15.00

jezični tečaj talijanskog jezika

sadržaj isti kao i na engleskom jeziku

15.00-15.15

užina

15.15-16.00

unutarnje aktivnosti

predstavitvena igra: »On my right hand sits …«

16.00-17.00

briga o djeci

 

2. DAN

7.00-8.00

briga o djeci

8.00-8.30

doručak

8.30-10.00

jezični tečaj engleskog jezika

sadržaj: domače životinje (Old MacDonald had a farm)

10.00-12.00

vanjske aktivnosti:

plaža in potraga za skrivenim blagom

12.00-13.00

ručak

13.00-13.30

odmor

13.30-15.00

jezični tečaj talijanskog jezika

sadržaj isti kao i na engleskom jeziku

15.00-15.15

užina

15.15-16.00

unutarnje aktivnosti

crtanje u parima »Morsko dno«

16.00-17.00

briga o djeci

3. DAN

7.00-8.00

briga o djeci

8.00-8.30

doručak

8.30-10.00

jezični tečaj engleskog jezika

sadržaj: brojevi, rođendan i bingo

10.00-12.00

vanjske aktivnosti:

zbog lošeg vremena igrali smo igru Wii

12.00-13.00

ručak

13.00-13.30

odmor

13.30-15.00

jezični tečaj – talijanski

sadržaj isti kao i na engleskom jeziku

15.00-15.15

užina

15.15-16.00

unutarnje aktivnosti

igranje mikada

16.00-17.00

briga o djeci

 

4. DAN

7.00-8.00

briga o djeci

8.00-8.30

doručak

8.30-10.00

jezikovni tečaj angleškega jezika

sadržaj: boje i odjeće, igranje uloga na modnoj reviji

10.00-12.00

vanjske aktivnosti:

igranje bejzbola

12.00-13.00

ručak

13.00-13.30

odmor

13.30-15.00

jezični tečaj talijanskog jezika

sadržaj isti kao i na engleskom jeziku

15.00-15.15

užina

15.15-16.00

unutarnje aktivnosti

igranje Twistera

16.00-17.00

briga o djeci

 

 

5. DAN

7.00-8.00

briga o djeci

8.00-8.30

doručak

8.30-10.00

jezični tečaj engleskog jezika

sadržaj: igranje uloga na temo bajke (Crvenkapica, Ivica i Marica)

10.00-12.00

vanjske aktivnosti:

djeca predstavljajo znamenitosti Kopra na engleski i talijanski jezik

12.00-13.00

ručak

13.00-13.30

odmor

13.30-15.00

jezični tečaj – talijanski

sadržaj isti kao i na engleskom jeziku

15.00-15.15

užina

15.15-16.00

unutarnje aktivnosti

Talen show

16.00-17.00

Party time

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji