Novi tečaji!

Na Jezikovnem centru Nista imamo nove tečaje. Investirajte vase in prosti čas preživite aktivno, zabavno in koristno. Če pa že obiskujete naš tečaj, ne pozabite na popust ob priključitvi k drugemu tečaju!

Trenutno lahko izbirate med spodnjimi tečaji:

 • V torek, 28. 1. 2020 je pričel “nepravi” ZAČETNI TEČAJ SLOVENŠČINEstopnja A1 (SL-A1 II. termin).

URNIK: torek 18:05 – 19:35

 

 • V torek, 11. 2. 2020 je pričel “nepravi” ZAČETNI TEČAJ RUŠČINE  – stopnja A1 (RU-A1 II. termin).

URNIK: torek in četrtek 18:00 – 19:30

 

 • V torek, 25. 2. 2020 je pričel ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINEstopnja A1 (DE-A1  I. termin)

URNIK: torek 17:00 – 18:30 in petek 16:30 – 18:00

 

 • V sredo, 26. 2. 2020 je pričel NADALJEVALNI TEČAJ ANGLEŠČINEstopnja B1 (EN-B1 I. termin)

URNIK: sreda 18:00 – 20:15

 

 • V četrtek, 5. 3. 2020 ob 16:00 prične “nepravi” ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE stopnja A1 (DE-A1 II. termin)

URNIK: četrtek in petek  16:00 – 17:30

 

 • V ponedeljek, 9. 3. 2020 ob 19:00 prične “nepravi” ZAČETNI TEČAJ ITALIJANŠČINEstopnja A1 (IT-A1 II. termin).

URNIK: ponedeljek 19:00 – 21:15

 

 • V četrtek, 12. 3. 2020 ob 16:40 prične “nepravi” ZAČETNI TEČAJ ŠPANŠČINEstopnja A1 (ES-A1 II. termin).

URNIK: četrtek 16:40 – 18:55

 

V kolikor o vašem znanju jezika niste povsem prepričani vas vabimo, da najprej rešite test na naši spletni strani: https://nista.si/testi/.

Za več informacij o jezikovnih tečajih obiščite našo spletno stran www.nista.si ali nam pišite na elektronski naslov info@nista.si ali pa nas pokličite na 041 449 090.

 

vsi-novi-tecajiWe are starting new courses at the Nista Language Centre. Invest in yourself and spend your free time doing something active, fun and rewarding. And if you are already enrolled in one of our courses, do not forget about the discount for joining a second course!

You can currently choose from the courses below:

 • On Tuesday, 28th January 2020 started the BASIC SLOVENE COURSElevel A1 (SL-A1 II. term).

SCHEDULE: Tuesdays 18:05 – 19:35

 

 • On Tuesday, 11th February 2020 started the BASIC RUSSIAN COURSE – level A1 (RU-A1 II. term).

SCHEDULE: Tuesdays and Thursdays 18:00 – 19:30

 

 • On Tuesday, 25th February 2020 started the GERMAN COURSE FOR BEGINNERSlevel A1 (DE I. term)

SCHEDULE: Tuesdays 17:00 – 18:30 and Fridays 16:30 – 18:00

 

 • On Wednesday, 26th February 2020 starts the ENGLISH COURSE – level B1 (EN-B1 I. term)

SCHEDULE: Wednesdays 18:00 – 20:15

 

 • On Thursday, 5th March 2020 at 16:00 starts the BASIC GERMAN COURSE level A1 (DE-A1 II. term)

SCHEDULE: Thursdays and Fridays 16:00 – 17:30

 

 • On Monday, 9th March 2020 at 19:00 starts the BASIC ITALIAN COURSElevel A1 (IT-A1 II. term).

SCHEDULE: Mondays 19:00 – 21:15

 

 • On Thursday, 12th March 2020 at 16:40 starts the BASIC SPANISH COURSElevel A1 (ES-A1 II. term).

SCHEDULE: Thursdays 16:40 – 18:55

 

If you are unsure of your language level, we invite you to take the entry test on our website: https://nista.si/testi/?lang=en.

For more information on our language courses, visit our website https://nista.si/?lang=en and e-mail us at info@nista.si or call +386 41 449 090.

 

vsi-novi-tecajiStiamo iniziando con nuovi corsi. Investite in voi stessi e trascorrete il vostro tempo libero facendo qualcosa di attivo, divertente e gratificante. E se siete già iscritti ad uno dei nostri corsi, non dimenticate lo sconto per l’iscrizione ad un altro corso!

Al momento potete scegliere tra i seguenti corsi:

 • A martedì, 28/01/2020 è iniziato il CORSO DI SLOVENO base livello  A1 (SL-A1 II. termine).

ORARIO: martedì 18:05 – 19:35

 

 • A martedì, 11/02/2020 è iniziato il CORSO DI RUSSO base – livello  A1 (RU-A1 II. termine).

ORARIO: martedì e giovedì 18:00 – 19:30

 

 • A martedì, 25/02/2020 è iniziato il CORSO DI TEDESCO per principiantilivello A1 (DE I. termine)

ORARIO: martedì 17:00 – 18:30 e venerdì 16:30 – 18:00

 

 • A venerdì, 26/02/2020 è iniziato il CORSO DI INGLESE livello B1 (EN-B1 I. termine)

ORARIO: mercoledì 18:00 – 20:15

 

 • A giovedì, 05/03/2020 alle 16:00 inizia il CORSO DI TEDESCO base livello A1 (DE-A1 II. termine)

ORARIO: giovedì e venerdì 16:00 – 17:30

 

 • A lunedì, 09/03/2020 alle 19:00 inizia il CORSO DI ITALIANO baselivello A1 (IT-A1 II. termine).

ORARIO: lunedì 19:00 – 21:15

 

 • A giovedì, 12/03/2020 alle 16:40 inizia il CORSO DI SPAGNOLO base livello A1 (ES-A1 II. termine).

ORARIO: giovedì 16:40 – 18:55

 

Se non siete sicuri del livello di lingua, vi invitiamo a fare il test sul nostro sito web: https://nista.si/testi/?lang=it.

Per ulteriori informazioni sui nostri corsi di lingua, visitare il nostro sito web https://nista.si/?lang=it e inviare un’e-mail a info@nista.si oppure chiamare il numero +386 41 449 090.

 

vsi-novi-tecajiU jezičnom centru Nista započinjemo nove tečajeve. Uložite u sebe i provedite svoje slobodno vrijeme radeći nešto aktivno, zabavno i korisno. I ako ste već upisani na jedan od naših tečaja, ne zaboravite na popust za pohađanje drugog tečaja!

Trenutno možete izabrati između tečajeva ispod:

 • U utorak, 28. 1. 2020 započeo je OSNOVNI TEČAJ SLOVENSKOGstupanj A1 (SL-A1 II. termin).

RASPORED: utorkom 18:05 – 19:35

 

 • U utorak, 11. 2. 2020 započeo je OSNOVNI  TEČAJ RUSKOG – stupanj A1 (RU-A1 II. termin).

RASPORED: utorkom i četvrtkom 18:00 – 19:30

 

 • U utorak, 25. 2. 2020 započeo je POČETNI TEČAJ NJEMAČKOGstupanj A1 (DE I. termin)

RASPORED: utorkom 17:00 – 18:30 i petkom 16:30 – 18:00

 

 • U srijedu, 26. 2. 2020 započeo je NAPREDNI TEČAJ ENGLESKOGstupanj B1 (EN-B1 I. termin)

RASPORED: srijedom 18:00 – 20:15

 

 • U četvrtak, 5. 3. 2020 u 16:00 sati započinje OSNOVNI TEČAJ NJEMAČKOG stupanj A1 (DE-A1 II. termin)

RASPORED: četvrtkom i petkom 16:00 – 17:30

 

 • U ponedjeljak, 9. 3. 2020 u 19:00 sati započinje OSNOVNI TEČAJ TALIJANSKOGstupanj A1 (IT-A1 II. termin).

RASPORED: ponedjeljkom  19:00 – 21:15

 

 • U četvrtak, 12. 3. 2020 u 16:40 započinje OSNOVNI TEČAJ ŠPANJOLSKOGstupanj A1 (ES-A1 II. termin).

RASPORED: četvrtkom 16:40 – 18:55

 

Ako niste sigurni za svoj jezični stupanj, pozivamo vas da napravite test na našoj web stranici: https://nista.si/testi/?lang=hr.

Za više informacija o našim tečajevima posjetite našu web stranicu https://nista.si/?lang=hr i pošaljite nam e-mail na info@nista.si ili nazovite +386 41 449 090.

 

vsi-novi-tecaji

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji