Odlični rezultati na maturi in brezskrbno poletje!

NAČRTUJ BREZSKRBNO POLETJE – Še je čas za dobro oceno. Priključi se našim tečajem in izogni se obveznostim poleti.

Te junija čaka matura? Fakulteta na katero se želiš vpisati ima omejitve? Nič skrbet! Vse jezike na maturi ti mi pomagamo opraviti z visoko oceno.

ANGLEŠČINA –  ITALIJANŠČINA –  NEMŠČINA –  FRANCOŠČINA – ŠPANŠČINA – SLOVENŠČINA

Prvih 5 prijavljenih prejme 10% popust!

Jezikovni center Nista nudi več tečajev tujih jezikov.

 • Splošni jezik (konverzacija + slovnica)
 • Spremljanje šolske snovi
 • Priprava za pridobitev mednarodnega certifikata (za delo in študij v tujini, za dobro delovno mesto)

Tečaji se lahko izvajajo:

–          Na našem centru

–          Na vašem domu

–          Preko programa Skype

Izbirate lahko med naslednjimi oblikami tečajev: individualni tečaj,  tečaj v paru

ali v trojčku in majhna skupina.

ZNANJE JEZIKOV – DOBRA INVESTICIJA ZA PRIHODNOST

 

matura-1

PLAN A CAREFREE SUMMER – It’s still time for a good grade. Join our courses and avoid the any responsibilities in the summer.

Do you have Final exams coming up this June? Does the University you want to enrol in have high entry requirements? Nothing to worry about! We help you succed at all languages exam with great marks.

ENGLISH – ITALIAN – GERMAN – FRENCH – SPANISH – SLOVENE

The first 5 applicants receive a 10% discount!

Nista Language Center offers different foreign language courses.

 • General language (speaking + grammar)
 • Revising school  materials
 • Exam preparation to obtain the international certificate (to work and study abroad, for a better job)

Courses can be conducted:

–          at Nista Language Centre

–          at your home

–          on Skype

You can choose from the following types of courses: one-to-one course, course in a pair or in three and in a small group.

LANGUAGE KNOWLEDGE – GOOD INVESTMENT FOR THE FUTURE

 

matura-1

UN’ESTATE SENZA PREOCCUPAZIONI – C’è ancora tempo per un ottimo voto. Unisciti ai nostri corsi ed evita qualsiasi obbligo in estate.

Ti stai preparando per gli esami di maturità? L’università a cui vuoi iscriverti ha requisiti di ammissione molto alti? Nulla di cui preoccuparsi! Ti aiutiamo noi a superare gli esami linguistici con ottimi voti.

INGLESE – ITALIANO – TEDESCO – FRANCESE – SPAGNOLO – SLOVENO

I primi 5 iscritti riceveranno uno sconto del 10%!

Il Centro linguistico Nista offre vari corsi di lingue straniere.

 •  Lingua generale (comunicazione + grammatica)
 •  Revisione del materiale scolastico
 •  Preparazione per l’ottenimento di un certificato linguistico internazionale (per lavoro e studio all’estero)

I corsi possono essere svolti:

–          al nostro centro

–          a casa vostra

–          via Skype

Potete scegliere tra i seguenti tipi di corsi: corso individuale, corso in coppia, in tre oppure in un piccolo gruppo.

CONOSCENZA DI LINGUE – UN BUON INVESTIMENTO PER IL FUTURO

 

matura-1

LJETO BEZ BRIGE – Još je vrijeme za dobru ocjenu. Pridružite se našim tečajevima i izbjegavajte bilo kakve odgovornosti tijekom ljeta.

Imate li maturu ovog lipnja? Ima li sveučilište na koje želite upisati visoke zahtjeve za upis? Nema čega da se brineš! Pomažemo vam mi da uspjete na ispitima iz jezika s odličnim ocjenama.

ENGLESKI – TALIJANSKI – NJEMAČKI – FRANCUSKI – ŠPANJOLSKI – SLOVENSKI

Prvih 5 prijavljenih dobit će 10% popusta!

Nista jezični centar nudi više tečajeva stranih jezika.

 •  Opći jezik (komunikacija + gramatika)
 •  Praćenje školskog materijala
 •  Priprema za ispit za dobivanje međunarodne svjedodžbe (za rad i studiranje u inozemstvu, za bolji posao)

Tečajevi može se odvijati:

–          u našom centru

–          kod vaše kuće

–          putem programa Skype

Možete birati između sljedećih tečajeva: individualni tečaj, tečaj u paru ili u grupi od tri polaznika i u maloj grupi.

ZNANJE JEZIKA – DOBRA INVESTICIJA ZA BUDUĆNOST

 

matura-1

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji