Pogoji sodelovanja in navodila v Veliki Nistini nagradni igri

  1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Nista d.o.o. Koper, Šmarska cesta 5/d, 6000 Koper (v nadaljevanju Jezikovni center Nista).

 

  1. Trajanje nagradne igre

Jezikovni center Nista v času med 17. 1. 2023 do 17. 3. 2023 organizira nagradno igro za obiskovalce spletnih strani www.nista.si, www.tecajivtujini.si ter obiskovalce Facebook strani Jezikovni center Nista https://www.facebook.com/Jezikovni.center.Nista/ in Instagram strani https://www.instagram.com/jezikovnicenternista/ z zaključkom možnosti sodelovanja v nagradni igri 17.3.2023 ob 23:59.

 

  1. Potek nagradne igre

V nagradni igri Velika Nistina nagradna igra posameznik sodeluje z izpolnitvijo treh korakov: všečkanjem Facebook ali Instagram strani Jezikovni center Nista, deljenjem objave o nagradni igri, ki ima v spremnem tekstu navodila za sodelovanje v nagradni igri in posredovanjem e-naslova v zasebno Facebook ali Instagram sporočilo. Izpolnitev vseh treh korakov je pogoj za sodelovanje. V kolikor udeleženec nagradne igre katerega od korakov ne izpolni, ga lahko Jezikovni center Nista izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Nagradna igra poteka od 17.1.2023 do 17.3.2023, pri čemer je vključevanje v nagradno igro mogoče do 17.3.2022 do 23:59. V času od 18.3.2023 do 1.4.2023 bo organizator izvedel žrebanje, nagrajenca pa objavil na Facebook in Instagram strani Jezikovni center Nista in spletni strani www.nista.si.

 

  1. Sodelovanje v nagradni igri

Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri, če sprejme pogoje, potrebne za prijavo na družbeno omrežje Facebook ali Instagram, ter korake, ki jih organizator nagradne igre navaja kot pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Nista d.o.o, ter vsi, ki so kakor koli povezani s pripravo nagradne igre in njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče.

 

 

  1. Nagradni sklad

Nagradni sklad obsega enotedenski intenzivni tečaj angleščine v Cambridgeu na jezikovni šoli Select English za starost 14 let in več. Nagrada obsega tudi bivanje pri družini gostiteljici z vključenim polpenzionom. Vrednost celotne nagrade je 875 funtov. Tečaja se lahko nagrajenec udeleži do konca marca 2024. Prav tako lahko izkoristi poletni termin s spremstvom Nistinega predstavnika.

Srečni nagrajenec bo objavljen na Facebook in Instagram strani Jezikovni center Nista in spletni strani www.nista.si.

 

  1. Podelitev nagrad

Nagradna igra Velika Nistina nagradna igra poteka na Facebook in Instagram strani Jezikovni center Nista. Nagrada bo podeljena ob žrebu nagrad v času od 18.3.2023 do 1.4.2023. Organizator bo posameznike, ki v okviru nagradne igre ne bodo izpolnili v točki 4. zapisanih pogojev, izločil iz žreba.

 

  1. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

O izidu nagradne igre oziroma o izžrebancih bodo sodelujoči obveščeni na spletni strani www.nista.si, na Facebook in Instagram strani Jezikovni center Nista in po e-pošti (naslov je pogoj za sodelovanje). Nagrajenci bodo nagrade prevzeli na Jezikovnem centru Nista v 10 dneh od zaključka nagradne igre.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, lahko nagrado prevzamejo njegovi starši ali skrbniki.

Rok za prevzem vseh nagrad je 10 dni od zaključka nagradne igre, tj. do 11.4.2023, akontacije dohodnine nagrade nagrajencu ni potrebno plačevati. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec nagradne igre strinja z objavo osebnih podatkov (ime, priimek, kraj prebivališča) v drugih medijih, v okviru zakona o varnosti osebnih podatkov, v promocijske namene Jezikovnega centra Nista.

V primeru, da se po preteku do 11.4.2023 nagrada ne podeli oz. jo nagrajenec zavrne, nagrajenec izgubi pravico zahtevati prevzem nagrade. Nagrade so prenosljive na druge osebe pod pogojem, da izžrebanec predloži notarsko overjeno izjavo o prenosu nagrade na drugo osebo, ki mora vsebovati davčno številko in osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča izžrebanca, ter druge osebe, na katero naj se nagrada prenese. Stroškov notarskih storitev ne krije organizator (Jezikovni center Nista) nagradne igre. Nagrajenec je dolžan Jezikovnemu centru Nista posredovati vse podatke, potrebne za podelitev nagrade.

 

  1. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Navedeni osebni podatki so namenjeni identifikaciji izžrebanca in podeljevanju nagrad. Udeleženci nagradne igre z sodelovanjem v nagradni igri dovoljujejo organizatorju, da z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo z osebnimi podatki za omejeno časovno obdobje dveh (2) let. Podjetje Nista d.o.o. zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 ter se zavezuje, da jih bo skrbno varoval in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Vsak sodelujoči lahko kadarkoli pisno zahteva, da CLUŽ v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke za namen neposrednega trženja.

 

  1. Splošni pogoji sodelovanja

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. Nagrajenci in celotna pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.nista.si ter Facebook in Instagram strani Jezikovni center Nista.

V primeru spora ali nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradno igro, je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

 

Koper, 17. 1. 2023

Alenka Rajčič, direktorica

Nista d.o.o., Koper

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji