POMEMBNO OBVESTILO!

Skladno z ukrepom Vlade Republike Slovenije (zaprtje vseh vzgojno-izobraževalnih institucij zaradi koronavirusa), smo se odločili, da omejimo vstop v prostore Jezikovnega centra Nista samo na zaposlene.

Naprošamo vse tečajnike in ostale stranke, da nas za vse informacije in prijave ne obiščete ampak nas kontaktirate preko e-maila ali telefona. Prijave na tečaje na Nisti in na tečaje v tujini potekajo nemoteno in vse se lahko brez težav uredi preko telefona ali e-maila.

Elektronski naslov: info@nista.si

Telefonska številka: +386 41 449090

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo,

Ekipa Jezikovnega centra Nista

slika nista1In accordance to the measures adopted by the Government of the Republic of Slovenia – i.e. closure of all educational institutions due to the coronavirus infection, we decided to limit the access to Nista Language Centre’s premises to personnel only.

We kindly ask all students and clients not to visit us but to contact us via e-mail or telephone for any information or matters regarding enrolments. We continue accepting enrolments to courses at Nista and courses abroad as usual and all issues can easily be resolved electronically or by telephone.

E-mail address: info@nista.si

Telephone number: +386 41 449090

Thank you for your understanding.

Kindest regards,

Nista Team

slika nista1In conformità con le misure adottate dal Governo della Repubblica di Slovenia – la chiusura di istituti di istruzione a causa del coronavirus, abbiamo deciso di limitare l’accesso ai locali del Nista Language Centre solo al personale.

Chiediamo gentilmente a tutti gli studenti e clienti di non visitarci ma di contattarci via e-mail o telefono per qualsiasi informazione o questione relativa alle iscrizioni. Continuiamo ad accettare le iscrizioni ai corsi di Nista e ai corsi all’estero come al solito e tutti i problemi si possono facilmente risolvere elettronicamente o telefonicamente.

Indirizzo e-mail: info@nista.si

Numero di telefono: +386 41 449090

Grazie per la vostra comprensione.

Cordiali saluti,

Il team del Centro linguistico Nista

slika nista1U skladu s mjerama koje je usvojila Vlada Republike Slovenije, tj. zatvaranjem svih obrazovnih ustanova zbog coronavirusa, odlučili smo ograničiti pristup prostorijama Jezičnog centra Nista samo osoblju.

Molimo sve studente i klijente da nas ne posjećuju nego da nas kontaktiraju putem e-maila ili telefona za bilo kakve informacije ili pitanja u vezi s upisima. Upise na tečajeve u Nisti i tečajeve u inozemstvu i dalje prihvaćamo kao i obično, sve situacije se brez problema mogu riješiti putem e-maila ili telefona.

E-mail adresa: info@nista.si

Broj telefona: +386 41 449090

Hvala na razumijevanju.

Srdačan pozdrav,

Tim Jezičnog centra Nista

slika nista1

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji