Portugalščina

4364527p

 

Čeprav nekateri menijo, da je poznavanje španščine zadostno jezikovno znanje za območje Latinske Amerike in Evrope, vas poznavanje portgalščine lahko reši iz marsikatere zagate. Portugalščino poučujejo naši učitelji z dolgoletnimi izkušnjami na področju izobraževanja.

Tečaji portugalščine potekajo po programu, ki ga pripravi Jezikovni center Nista od začetne stopnje PORT4/5 do nadaljevalne stopnje PORT7. Na koncu vsake stopnje prejmejo tečajniki certifikat Jezikovnega centra Nista, znanje pa okronamo tudi z mednarodnim certifikatom iz splošne portugalščine, ki ga lahko opravljate v tujini.

 • JC Nista nudi tečaj kot pripravo na opravljanje mednarodnega certifikata.

 

Ob zadostnem številu prijav (min. 4) organiziramo tudi tečaje:

 • hrvaščine
 • makedonščine
 • madžarščine
 • albanščine
 • portugalščine
 • kitajščine
 • japonščine
 • idr.

 

Ti tečaji potekajo po programih, ki jih pripravi Jezikovni center Nista. Na vseh stopnjah evropske lestvice (od A1 do C2). Poleg tečajev splošnega jezika organiziramo tudi tečaje poslovnega in specializiranega jezika.

Za več informacij nas kontaktirajte! Tel: 0038641449090, E-mail: info@nista.si

4364527p

 

Some think that Spanish is enough to travel to Latin America and Europe, but Portuguese will save you from every problem there. Our Portuguese teachers have a long experience in teaching.

Courses of general Portuguese are taught according to the programme that Nista centre presents from beginner’s level A1 (according to Nista categorization PORT4/5) to a highly advanced level C2 (or PORT7). At the end of every level (132 hours) students get a Nista Language centre certificate.

 • * Nista Language centre offers courses as preparation to international certificate exams. Students undertake the exam to get an international certificate in Ljubljana (once or twice a year).

 

For a minimum of 4 students we also organize courses of:

 • Croatian
 • Macedonian
 • Hungarian
 • Albanian
 • Portuguese
 • Chinese
 • Japanese
 • Etc.

 

Nista language centre prepares programmes for the courses for all levels of the European framework of language knowledge (from A1 to C2). Besides courses of general language we organize also courses of specialized and business language.

Contact us to get more information! Tel: 0038641449090, E-mail: info@nista.si

4364527p

 

Sebbene alcuni pensino che la conoscenza dello spagnolo sia sufficiente per visitare il Sud America ed Europa, il portoghese è ugualmente importante perché vi aiuterà in numerose situazioni spiacevoli. Il portoghese è insegnato da nostri eccellenti professori con anni di esperienze.

I corsi di portoghese si svolgono secondo il programma preparato dal nostro centro linguistico dal livello base PORT4/5 al livello intermedio PORT7. Alla fine di ogni livello, gli studenti ricevono il certificato del centro linguistico Nista. La conoscenza può essere premiata con il certificato internazionale che si può fare all’estero.

 • Nista offre la preparazione per gli esami per ottenere il certificato internazionale.

 

Per un numero sufficiente di candidati (minimo 4) organizziamo corsi di:

 • Croato
 • Macedone
 • Ungherese
 • Albanese
 • Portoghese
 • Cinese
 • Giapponese
 • Altro

 

Questi corsi si svolgono secondo i programmi preparati dal centro linguistico Nista. A tutti livelli della scala europea (A1 – C2). Oltre ai corsi del linguaggio generale, organizziamo anche corsi Business e specializzati.

Per saperne di più, non esitate di contattarci! Tel: 0038641449090, E-mail: info@nista.si

4364527p

 

I ako su predrasude da poznavanje španjolskog jezika je potrebno samo na području Latinske Amerike i Europe, znanje portugalskog jezika može Vam biti korisno u mnogim situacijama. Portugalski uče naši profesori sa dugogodišnjem iskustvom na području obrazovanja.

Tečajevi općeg engleskog jezika vrše se po programu, kojeg upotrebljavamo od početnog A1 (po kategorizaciji JC Nista – PORT4/5) do visoko naprednog stupnja C2 (odn. PORT7). Na kraju svakog stupnja (132 sati) polaznici dobiju certifikat Jezičnog centra Nista. Ispite za međunarodne certifikate mogu polagati u inostranstvu.

 • JC Nista nudi pripremne tečajeve za međunarodne certifikate.

 

Uz dovoljan broj prijava (min. 4) organiziramo i tečajeve:

 • hrvatskog
 • makedonskog
 • mađarskog
 • albanskog
 • portugalskog
 • kineskog
 • japanskog
 • i drugih jezika

 

Ovi tečaji su po programu koje priprema centar Nista. Na svim stupnjama europskih standarda (od A1 do C2). Uz tečaje općeg jezika organiziramo i tečaje poslovnog in specijaliziranog jezika.

Za više informacija možete nas kontaktirati! Tel: 0038641449090, E-mail: info@nista.si

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji