Predstavitev mednarodnih izmenjav

Izobraževalno društvo INTERKULTURA, ki v Sloveniji promovira in izvaja mednarodno izmenjavo dijakov prek programa AFS (American Field Service), bo svoj program predstavila na našem Jezikovnem centru Nista, v četrtek, 27.2.2020 ob 17:30.

Program je namenjen vsem, ki ste radovedni in bi se radi izobraževali v tujini, ali takšni, ki bi tujega dijaka gostili doma, ali pa bi se radi pridružili kot prostovoljci programa AFS. Ponujajo tri- in desetmesečne programe izmenjave po celem svetu. Dijak/dijakinja v času programa živi pri družini gostiteljici, hodi v šolo v izbrani državi, opravlja šolske obveznosti v jeziku države gostiteljice in živi svoje najstniško življenje.

Njihov spletni naslov je www.interkultura.si, najdete jih tudi na Facebook-u in Instagramu, več informacij o njihovi krovni organizaciji pa na www.afs.org.

 

screen-shot-2016-09-12-at-11-00-31-am-370x210The INTERKULTURA Educational Society, which promotes and implements international student exchange through the AFS (American Field Service) program in Slovenia, will present its program at our Nista Language Centre on Thursday, 27.2.2020 at 17.00.

The program is aimed at all the curious ones and the ones who would like to study abroad or host a foreign student at home, or simply join as an AFS supporter. They offer three- and ten-month exchange programs worldwide. During the program, the student lives with the host family, goes to school in the selected country, completes school responsibilities in the host country language and lives their teenage life.

Their website is www.interkultura.si, you can also find them on Facebook and Instagram, and for more information on their main organization, visit www.afs.org.

 

screen-shot-2016-09-12-at-11-00-31-am-370x210La INTERKULTURA società d’educazione, che promuove e implementa lo scambio internazionale di studenti attraverso il programma AFS (American Field Service) in Slovenia, presenterà il suo programma al Nista Language Center giovedì 27.2.2020 alle 17.00.

Il programma è rivolto a chiunque sia curioso e vorrebbe studiare all’estero, oppure ospiterebbe uno studente straniero a casa sua, o vorrebbe semplicemente unirsi come sostenitore di AFS. Offrono programmi di scambio di tre e dieci mesi in tutto il mondo. Durante il programma, lo studente vive con la famiglia ospitante, va a scuola nel paese selezionato, completa le responsabilità scolastiche nella lingua del paese ospitante e vive la sua vita da adolescente.

Il loro sito web è www.interkultura.si, potete trovarli anche su Facebook e Instagram e per ulteriori informazioni sulla loro organizzazione principale, visita www.afs.org.

 

screen-shot-2016-09-12-at-11-00-31-am-370x210Obrazovno društvo INTERKULTURA koje promovira i provodi međunarodne razmjene studenata putem programa AFS (American Field Service) u Sloveniji, svoj će program predstaviti u našem Jezičnom centru Nista u četvrtak, 27.2.2020 u 17.00.

Program je namijenjen svima koji su znatiželjni i koji bi željeli studirati u inozemstvu ili koji bi ugostili stranog studenta kod kuće ili bi se jednostavno željeli pridružiti kao pristaše AFS-a. Nude tri- i desetomjesečne programe razmjene širom svijeta. Tijekom programa učenik živi s obitelji domaćina, ide u školu u odabranoj zdržavi, ispunjava školske obveze na jeziku države domaćina i živi svoj tinejdžerski život.

Njihova web stranica je www.interkultura.si, možete ih pronaći i na Facebooku i Instagramu, a za više informacija o njihovoj glavnoj organizaciji posjetite www.afs.org.

 

screen-shot-2016-09-12-at-11-00-31-am-370x210

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji