Pričetek novih tečajev na Nisti!

Na Jezikovnem centru bomo v mesecu februarju pričeli z veliko novimi tečaji.

Spodaj lahko preverite kateri so na voljo za odrasle in za otroke!

Če vam kateri od naštetih ustreza, nam čim prej sporočite.

Investirajte vase in prosti čas preživite aktivno, zabavno in koristno.

V kolikor o vašem znanju jezika niste povsem prepričani vas vabimo, da najprej rešite test na naši spletni strani:

Kliknite – ONLINE TEST https://nista.si/testi/

jezikovni-tecaji_sponzorirano_feb2020_fb

Jezikovni tečaji za odrasle:

TEČAJI NEMŠČINE

– začetna stopnja A1 (DE-A1 I. termin)

– “neprava” začetna stopnja A1 (DE-A1 II. termin)

– srednja stopnja A2 (DE-A2 I. termin)

– nadaljevalna stopnja B1 (DE-B1 II. termin)

TEČAJI ITALIJANŠČINE

– začetna stopnja A1 (IT-A1 I. termin)

– “neprava” začetna stopnja A1 (IT-A1 II. termin)

– srednja stopnja A2 (IT-A2 I. termin)

– srednja stopnja A2 (IT-A2 II. termin)

– nadaljevalna stopnja B1 (IT-B1 II. termin)

– višja stopnja C1 (IT-C1 II. termin)

TEČAJI JAPONŠČINE

– začetna stopnja A1 (JAP-A1 I. termin)

– “neprava” začetna stopnja A1 (JAP-A1 II. termin)

TEČAJI ŠPANŠČINE

– začetna stopnja A1 (ES-A1 I. termin)

– “neprava” začetna stopnja A1 (ES-A1 II. termin)

– srednja stopnja A2 (ES-A2 I. termin)

TEČAJI ANGLEŠČINE

– začetna stopnja A1 (EN-A1 I. termin)

– srednja stopnja A2 (EN-A2 I. termin)

– nadaljevalna stopnja B1 (EN-B1 II. termin)

– visoko nadaljevalna stopnja B2 (EN-B2 I. termin)

TEČAJI SLOVENŠČINE

– začetna stopnja A1 (SL-A1 I. termin)

– “neprava” začetna stopnja A1 (SL-A1 II. termin)

– srednja stopnja A2 (SL-A2 I. termin)

– nadaljevalna stopnja B1 (SL-B1 I. termin)

TEČAJI RUŠČINE

– začetna stopnja A1 (SL-A1 I. termin)

– osnovna stopnja A1 (SL-A1 III. termin)

TEČAJ ALBANŠČINE

– začetna stopnja A1 (ALB-A1 I. termin)

Jezikovni tečaji za otroke:

TEČAJ ANGLEŠČINE ZA NAJSTNIKE (13-16 let, 8.- 9. razred + 1. letnik)

– EN-T6

TEČAJ ANGLEŠČINE ZA NAJSTNIKE (11-12 let, 6.- 7. razred)

– EN-T3

TEČAJ ANGLEŠČINE ZA ŠOLARJE (9-10 let, 4.- 5. razred)

– EN-P4

TEČAJ ANGLEŠČINE ZA ŠOLARJE (7-8 let, 1.- 3. razred)

– EN-P2

TEČAJ ANGLEŠČINE ZA OTROKE EN-C (4-6 let)

– EN-C2

Kliknite – PRIJAVITE SE ZDAJ! https://nista.si/prijavnica/We are starting with many new courses at the Nista Language Center in February.

Below you can check which ones are available for adults and for children!

If you find the course for you, let us know as soon as possible.

Invest in yourself and spend your free time in an active, fun and rewarding way.

If you are not completely sure about your language level, we invite you to take the test on our website first:

Click – ONLINE TEST https://nista.si/testi/?lang=en

jezikovni-tecaji_sponzorirano_feb2020_fb

Language courses for adults:

GERMAN COURSES

– beginner level A1 (DE-A1 I. term)

– “false” beginner level (DE-A1 II. term)

– pre-intermediate level A2 (DE-A2 I. term)

– intermediate level B1 (DE-B1 II. term)

ITALIAN COURSES

– beginner level A1 (IT-A1 I. term)

– “false” beginner level A1 (IT-A1 II. term)

– pre-intermediate level A2 (IT-A2 I. term)

– pre-intermediate level A2 (IT-A2 II. term)

– intermediate level B1 (IT-B1 II. term)

– advanced level C1 (IT-C1 II. term)

JAPANESE COURSES

– beginner level A1 (JAP-A1 I. term)

– “false” beginner level A1 (JAP-A1 II. term)

SPANISH COURSES

– beginner level A1 (ES-A1 I. term)

– “false” beginner level (ES-A1 II. term)

– pre-intermediate level A2 (ES-A2 I. term)

ENGLISH COURSES

– beginner level A1 (EN-A1 I. term)

– pre-intermediate level A2 (EN-A2 I. term)

– intermediate level B1 (EN-B1 II. term)

– upper-intermediate level B2 (EN-B2 I. term)

SLOVENE COURSES

– beginner level A1 (SL-A1 I. term)

– “false” beginner level A1 (SL-A1 II. term)

– pre-intermediate level A2 (SL-A2 I. term)

– intermediate level B1 (SL-B1 I. term)

RUSSIAN COURSES

– beginner level A1 (SL-A1 I. term)

– basic level A1 (SL-A1 III. term)

ALBANIAN COURSES

– beginner level A1 (ALB-A1 I. term)

Language courses for kids and teenagers:

ENGLISH FOR TEENAGERS (13-16 years, 8.- 9. grade + 1. grade of high school)

– EN-T6

ENGLISH FOR TEENAGERS (11-12 years, 6.- 7. grade)

– EN-T3

ENGLISH FOR PUPILS (9-10 years, 4.- 5. grade)

– EN-P4

ENGLISH FOR PUPILS (7-8 years, 1.- 3. grade)

– EN-P2

ENGLISH FOR KIDS EN-C (4-6 years)

– EN-C2

Click – ENROL NOW! https://nista.si/prijavnica/?lang=en A febbraio, iniziamo con molti nuovi corsi al Centro linguistico Nista.

Di sotto puoi vedere quali sono disponibili per adulti e per bambini!

Se trovi un corso adatto a te, faccelo sapere il prima possibile.

Investi in te stesso e trascorri il tuo tempo libero in modo attivo, divertente e gratificante.

Se non sei completamente sicuro delle tue abilità linguistiche, t’invitiamo a fare prima il test sul nostro sito web:

Cliccate – ONLINE TEST https://nista.si/testi/?lang=it

jezikovni-tecaji_sponzorirano_feb2020_fb

Corsi di lingue per adulti:

CORSI DI TEDESCO

– livello base A1 (DE-A1 I. termine)

– “falsi” principianti A1 (DE-A1 II. termine)

– livello elementare A2 (DE-A2 I. termine)

– livello intermediario B1 (DE-B1 II. termine)

CORSI DI ITALIANO

– livello base A1 (IT-A1 I. termine)

– “falsi” principianti A1 (IT-A1 II. termine)

– livello elementare A2 (IT-A2 I. termine)

– livello elementare A2 (IT-A2 II. termine)

– livello intermediario B1 (IT-B1 II. termine)

– livello avanzato C1 (IT-C1 II. termine)

CORSI DI GIAPPONESE

– livello base A1 (JAP-A1 I. termine)

– “falsi” principianti A1 (JAP-A1 II. termine)

CORSI DI SPAGNOLO

– livello base A1 (ES-A1 I. termine)

– “falsi” principianti A1 (ES-A1 II. termine)

– livello elementare A2 (ES-A2 I. termine)

CORSI DI INGLESE

– livello base A1 (EN-A1 I. termine)

– livello elementare A2 (EN-A2 I. termine)

– livello intermediario B1 (EN-B1 II. termine)

– livello intermedio superiore B2 (EN-B2 I. termine)

CORSI DI SLOVENO

– livello base A1 (SL-A1 I. termine)

– “falsi” principianti A1 (SL-A1 II. termine)

– livello elementare A2 (SL-A2 I. termine)

– livello intermediario B1 (SL-B1 I. termine)

CORSI DI RUSSO

– livello base A1 (SL-A1 I. termine)

– “falsi” principianti A1 (SL-A1 III. termine)

CORSI DI ALBANESE

– livello base A1 (ALB-A1 I. termine)

Corsi di lingue per bambini:

CORSO DI INGLESE PER ADOLESCENTI (13-16 anni, 8.- 9. classe + 1. Classe delle medie)

– EN-T6

CORSO DI INGLESE PER ADOLESCENTI 11-12 anni, 6.- 7. classe)

– EN-T3

CORSO DI INGLESE PER ALUNNI (9-10 anni, 4.- 5. classe)

– EN-P4

CORSO DI INGLESE PER ALUNNI (7-8 anni, 1.- 3. classe)

– EN-P2

CORSO DI INGLESE PER BAMBINI EN-C (4-6 anni)

– EN-C2

Cliccate – ISCRIVETEVI ADESSO! https://nista.si/prijavnica/?lang=itU veljači ćemo započeti brojne nove tečajeve na Jezičnom centru Nista.

Ispod možete provjeriti koji su dostupni za odrasle i za djecu!

Ako nađete tečaj koji vam odgovara, javite nam što je prije moguće.

Uložite u sebe i vaše slobodno vrijeme provedite aktivno, zabavno i korisno.

Ako niste potpuno sigurni u svoje jezično znanje, pozivamo vas da prvo napravite test na našoj web stranici:

Kliknite – ONLINE TEST https://nista.si/testi/?lang=hr

jezikovni-tecaji_sponzorirano_feb2020_fb

Jezični tečaji za odrasle:

TEČAJI NJEMAČKOG JEZIKA

– početni stupanj A1 (DE-A1 I. termin)

– “nepravi” početni stupanj A1 (DE-A1 II. termin)

– srednji stupanj A2 (DE-A2 I. termin)

– napredni stupanj B1 (DE-B1 II. termin)

TEČAJI TALIJANSKOG JEZIKA

– početni stupanj A1 (IT-A1 I. termin)

– “nepravi” početni stupanj A1 (IT-A1 II. termin)

– srednji stupanj A2 (IT-A2 I. termin)

– srednji stupanj A2 (IT-A2 II. termin)

– napredni stupanj B1 (IT-B1 II. termin)

– viši stupanj C1 (IT-C1 II. termin)

TEČAJI JAPONSKOG JEZIKA

– početni stupanj A1 (JAP-A1 I. termin)

– “nepravi” početni stupanj A1 (JAP-A1 II. termin)

TEČAJI ŠPANJOLSKOG JEZIKA

– početni stupanj A1 (ES-A1 I. termin)

– “nepravi” početni stupanj A1 (ES-A1 II. termin)

– srednji stupanj A2 (ES-A2 I. termin)

TEČAJI ENGLESKOG JEZIKA

– početni stupanj A1 (EN-A1 I. termin)

– srednji stupanj A2 (EN-A2 I. termin)

– napredni stupanj B1 (EN-B1 II. termin)

– visoko napredni stupanj B2 (EN-B2 I. termin)

TEČAJI SLOVENSKOG JEZIKA

– početni stupanj A1 (SL-A1 I. termin)

– “nepravi” početni stupanj A1 (SL-A1 II. termin)

– srednji stupanj A2 (SL-A2 I. termin)

– napredni stupanj B1 (SL-B1 I. termin)

TEČAJI RUSKOG JEZIKA

– početni stupanj A1 (SL-A1 I. termin)

– osnovni stupanj A1 (SL-A1 III. termin)

TEČAJ ALBANSKOG JEZIKA

– početni stupanj A1 (ALB-A1 I. termin)

Jezični tečaji za djecu:

TEČAJ ENGLESKOG ZA TINEJĐERE (13-16 godina, 8.- 9. razred + 1. letnik srednje)

– EN-T6

TEČAJ ENGLESKOG ZA TINEJĐERE (11-12 godina, 6.- 7. razred)

– EN-T3

TEČAJ ENGLESKOG ZA ŠKOLARCE (9-10 godina, 4.- 5. razred)

– EN-P4

TEČAJ ENGLESKOG ZA ŠKOLARCE (7-8 godina, 1.- 3. razred)

– EN-P2

TEČAJ ENGLESKOG ZA DJECU EN-C (4-6 godina)

– EN-C2

Kliknite – PRIJAVITE SE ZDAJ! https://nista.si/prijavnica/?lang=hr

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji