Ruščina

324423480r

 

Ruščina spada poleg arabščine in kitajščine med jezike prihodnosti. Je najbolj razširjen slovanski jezik, katerega govori kar 280 milijonov govorcev. Zaradi vse pogostejših gospodarskih sodelovanj je postalo poznavanje ruščine izredno pomemben, če ne celo obvezen del poslovne kulture. Ruščino poučujejo naši in tuji kvalificirani učitelji – rojeni govorci, z dolgoletnimi izkušnjami na področju izobraževanja.

Tečaji ruščine potekajo po programu Žili Bili od začetne stopnje RU4 do nadaljevalne stopnje RU7. Na koncu vsake stopnje prejmejo tečajniki certifikat Jezikovnega centra Nista, znanje pa lahko okronajo tudi z mednarodnim certifikatom iz:

 Splošne ruščine kot tujega jezika:

  • TORFL – Test of Russian as a Foreign Language

*JC Nista nudi tečaj kot pripravo na opravljanje mednarodnega certifikata. Izpit za pridobitev mednarodnega certifikata udeleženci opravljajo v Ljubljani (dvakrat oz. enkrat letno).

21342356r

Izberite Nistin tečaj ruščine:

MEDNARODNI CERTIFIKATI:

  • Tečaj kot priprava za pridobitev mednarodnega cerifikata – TORFL

*Ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov organiziramo tudi tečaje višjih stopenj, tečaje poslovne ter tečaje specializirane ruščine.

324423480r

 

Besides Arabic and Chinese, Russian is one of the languages of the future. It is the most widely spread Slavic language; it is spoken by as much as 280 million people. Russian has become a very important language also because of economic ties and cooperation. Our Russian teachers are native speakers with a long experience in teaching.

Courses of general Russian are taught according to the programme Žili Bili from beginner’s level A1 (according to Nista categorization RU4) to a highly advanced level C2 (or RU7). At the end of every level (132 hours) students get a Nista Language centre certificate. Students can also take a test for an international certificate:

General Russian:

  • TORFL – Test of Russian as a Foreign Language

* Nista Language centre offers courses as preparation to international certificate exams. Students undertake the exam to get an international certificate in Ljubljana (twice or once a year).

21342356r

Choose our course:

INTERNATIONAL CERTIFICATES:

  • Preparation for the TORFL exam

*For a minimum of 4 students we also organize courses of higher level, business and specialised courses of Russian.

324423480r

 

Il russo oltre all’arabo e al cinese appartiene alle lingue del futuro. Nel gruppo delle lingue slave, il russo è la lingua più diffusa, parlata da più di 280 milioni di persone. A causa di collaborazioni economiche sempre più spesse, il russo è diventato un’obbligo nel mondo Business.

La lingua russa è insegnata dai nostri eccellenti professori e i native speakers russi con anni di esperienze. I corsi di russo si svolgono secondo il programma Žili Bili dal livello base RU4/5 al livello intermedio superiore RU7. Alla fine di ogni livello, gli studenti ricevono il certificato di centro linguistico Nista. La conoscenza puo essere premiata con il certificato internazionale:

Russo generale:

  • TORFL – Test of Russian as a Foreign Language

*Il centro linguistico Nista offre corsi come preparazione per i certificati internazionali. L’esame per ottenere il certificato internazionale si fa a Lubiana (una o due volte all’anno).

21342356r

Scegliete un corso linguistico:

CERTIFICATI INTERNAZIONALI:

  • Preparazione per ottenere il certificato internazionale – TORFL

*A un sufficiente numero di candidati, organizziamo anche corsi di alti livelli, programmi Business e specializzati.

324423480r

 

Ruski, pored arapskog i kineskog, spada među jezike budućnosti. Najrašireniji je slavenski jezik, kojeg govori čak 280 milijona govornika. Zbog sve češćeg gospodarskog surađivanja poznavanje ruskog postalo je zaista važno, ako ne i obavezan dio poslovne kulture. Ruski uče naši i strani kvalificirani učitelji – izvorni govornici, s dugogodišnjim iskustvom na području obrazovanja.

Tečajevi općeg ruskog jezika vrše se po programu Žili Bili, kojeg upotrebljavamo od početnog A1 (po kategorizaciji JC Nista – RU4) do visoko naprednog stupnja C2 (odn. RU7). Na kraju svakog stupnja (132 sati) polaznici dobiju certifikat Jezičnog centra Nista. Polagati mogu ispite za međunarodne certifikate iz:

Općeg ruskog jezika:

  • TORFL – Test of Russian as a Foreign Language

* JC Nista nudi pripremne tečajeve za međunarodne certifikate. Ispit za međunarodne certifikate učesnici polažu u Ljubljani (dvaput odnosno jedanput godišnje).

21342356r

Izaberite naš tečaj:

MEĐUNARODNI CERTIFIKATI:

  • Tečaj pripreme za dobivanje međunarodnog certifikata – TORFL

*Ako bude više zainteresiranih kadidata organiziramo i tečajeve višeg stupnja i poslovnog i specializiranog jezika.

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji