Španščina

23245345s

 

Španščina je drugi najbolj razširjeni jezik na svetu. Govorijo ga po celotni Južni Ameriki, Španiji, vplivi španske kolonizacije pa se kažejo tudi v Afriki. Da pa boste ob ogledu temperamentnega flamenka in ob zvokih kastanjet spregovorili še kaj drugega kot Ole!, se prijavite na naš jezikovni tečaj. Španščino poučujejo naši učitelji z dolgoletnimi izkušnjami na področju izobraževanja.

 Tečaji španščine potekajo po programu Gente od začetne stopnje ŠP4/5 do visoko nadaljevalne stopnje ŠP8. Na koncu vsake stopnje prejmejo tečajniki certifikat Jezikovnega centra Nista, znanje pa okronamo tudi z mednarodnim certifikatom iz:

 Splošne španščine:

  • DELE – Diplomas of Spanish as a Foreign Language

*JC Nista nudi tečaj kot pripravo na opravljanje mednarodnega certifikata. Izpit za pridobitev mednarodnega certifikata udeleženci opravljajo v Ljubljani (dvakrat oz. enkrat letno).

343456s

 

Izberite Nistin tečaj španščine:

ODRASLI:

OTROCI IN NAJSTNIKI:

MEDNARODNI CERTIFIKATI:

  • Tečaj kot priprava za pridobitev mednarodnega certifikata DELE  Diplomas of Spanish as a Foreign Language

*Ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov organiziramo tudi tečaje višjih stopenj, tečaje poslovne ter tečaje specializirane španščine.

23245345s

 

Spanish is the second world language. It is spoken throughout South America, Spain, there is Spanish influence also in Africa. May Olé! Not be the only word associates you to temperamental flamenco or to the sound of castanets, come to our course. Our Spanish teachers have a long experience in teaching.

Courses of general Spanish are taught according to the programme Gente from beginner’s level A1 (according to Nista categorization ŠP4/5) to a highly advanced level C2 (or ŠP8). At the end of every level (132 hours) students get a Nista Language centre certificate. Students can also take a test for an international certificate:

General Spanish:

  • DELE – Diplomas of Spanish as a Foreign Language

* Nista Language centre offers courses as preparation to international certificate exams. Students undertake the exam to get an international certificate in Ljubljana (twice or once a year).

343456s

 

Choose a Nista course:

ADULTS:

CHILDREN AND TEENAGERS:

INTERNATIONAL CERTIFICATES:

  • Preparation for the DELE exam – Diplomas of Spanish as a Foreign Language Preparation for the DELE exam – Diplomas of Spanish as a Foreign Language

*For a minimum of 4 students we also organize courses of higher level, business and specialised courses of Spanish.

23245345s

 

Lo spagnolo è la seconda lingua più diffusa al mondo. È parlata dappertutto, nel Sud’America, Spagna, e perfino nell’Africa a causa delle colonie spagnole. Se vi piacerebbe guardare il magnifico ballo chiamato Flamenco e sentire il suono delle nacchere e saper dire più che solo Ole! iscrivetevi al nostro corso di spagnolo.

I nostri eccellenti professori con anni di esperienze insegnano la lingua spagnola. I corsi di spagnolo si svolgono secondo il programma Gente dal livello baseŠP4/5 a livello avanzato ŠP8. Alla fine di ogni livello, gli studenti ricevono il certificato di centro linguistico Nista. La conoscenza può essere premiata con il certificato internazionale:

Spagnolo generale:

  • DELE – Diplomas of Spanish as a Foreign Language

* Il centro linguistico Nista offre corsi come preparazione per i certificati internazionali. L’esame per ottenere il certificato internazionale si fa a Lubiana (una o due volte l’anno).

343456s

 

Scegliete il corso adatto:

ADULTI:

BAMBINI E RAGAZZI:

CERTIFICATI INTERNAZIONALI:

  • Preparazione per ottenere il certificato internazionale – DELE Diplomas of Spanish as a Foreign Language Preparazione per ottenere il certificato internazionale – DELE Diplomas of Spanish as a Foreign Language

*A un sufficiente numero di candidati, organizziamo anche corsi di alti livelli, programmi Business e specializzati.

23245345s

Španjolski jezik je drugi najrašireniji jezik na svijetu. Govori se po cijeloj Južnoj Americi, Španjolski i državama koje su bile v španjolskoj kolonizaiji v Africi. Da bu uz ples flameka i uz zvuke kastanjeta progovorili malo više od sveznanega Ole!, upišite se na naše jezične tečaje. Španjolski jezik uče naši profesori sa dugogodišnjim iskustvom na području obrazovanja.

Tečajevi općeg španjolskog jezika vrše se po programu Gente, kojeg upotrebljavamo od početnog A1 (po kategorizaciji JC Nista – ŠP4/5) do visoko naprednog stupnja C2 (odn. ŠP8). Na kraju svakog stupnja (132 sati) polaznici dobiju certifikat Jezičnog centra Nista. Polagati mogu ispite za međunarodne certifikate iz:

Općeg španjolskog jezika:

  • DELE – Diplomas of Spanish as a Foreign Language

* JC Nista nudi pripremne tečajeve za međunarodne certifikate. Ispit za međunarodne certifikate učesnici polažu u Ljubljani (dvaput odnosno jedanput godišnje).

343456s

 

Izaberite naš tečaj:

ODRASLI:

DJECA I TINEJĐERI:

MEĐUNARODNI CERTIFIKATI:

  • Tečaj pripreme za dobivanje međunarodnog certifikata – DELE Diplomas of Spanish as a Foreign Language Tečaj pripreme za dobivanje međunarodnog certifikata – DELE Diplomas of Spanish as a Foreign Language

*Ako bude više zainteresiranih kandidata organiziramo i tečajeve višeg stupnja i poslovnog i specializiranog jezika.

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji