Tečaj kot priprava na mednarodni izpit FCE

Razmišljate o študiju ali delu v tujini? S pridobitvijo mednarodnega certifikata o visokem znanju angleščine FCE ( First Certificate of English) boste lahko uresničili svoje sanje:

• z njim si pridobite mednarodno priznan certifikat prestižne britanske ustanove z neomejeno veljavnostjo
• delodajalcem zagotavlja evropski standard znanja v skladu s priporočili in po stopnjah Sveta Evrope
• je prednost pri iskanju zaposlitve doma in v tujini,
• omogoča postopno napredovanje po zahtevnostnih stopnjah,
• prepoznaven je doma in v tujini: izpit priznajo na številnih izobraževalnih institucijah, vladnih ustanovah in podjetjih
• najboljše tuje univerze v zahodni Evropi, Avstraliji, Kanadi in ZDA pa izpite na višjih stopnja priznajo kot dokazilo o sposobnosti študija v angleškem jeziku

Sedaj imate priložnost da pridobite certifikat! Vpišite se v naš tečaj!

FCE, certifikat

Več informacij →

Are you thinking about studying or working abroad? With the FCE certificate (First Cerficate of English) you can make your dreams come true:

• FCE is an international certificate, recognized all over the world for business and study purposes.
• Once awarded the FCE certificate is valid for life.
• FCE gives you the confidence to use English in real life situations.
• Thousands of employers, universities and government departments recognize FCE as a qualification at upper-intermediate level English
• FCE gives you the pathway to higher qualifications such as the Certificate in Advanced English (CAE) and Certificate of Proficiency in English (CPE)

Now you have a chance to get the certificate! Enroll into our course!

FCE, certifikat

More information →

Avete l’intenzione di studiare o lavorare all’estero? Con il FCE certificato (First Cerficate of English) potete realizzare i vostri sogni:

• FCE è un certificato internazionale, conosciuto in tutto il mondo per motivi di lavoro e studio
• Una volta assegniato vale per tutta la vita
• FCE ti dà la confidenca di usare l’inglese in situazioni di vita reale
• I datori di lavoro, le università, i dipartimenti governativi accettano il FCE come un livello d’inglese sovra-intermedio
• Il FCE ti dà l’opportunità di fare altri certificati come il certificato CAE (Certificate in Advanced English) e il certificato CPE (Certificate of Proficiency in English)

Adesso avete l’opportunità per ottenere il certificato! Iscrivetevi al nostro corso!

FCE, certifikat

Ulteriori informazioni →


Ako razmišljate o studiranju ili zaposlenju u inozemstvu? Sa međunarodnim certifikatom o visokom znanju engleskog jezika FCE (First Certificate of English) možete ostvariti svoje snove:

• S njim imate međunarodno priznat certifikat prestižne britanske ustanove sa neograničenom važnosti
• Poduzetnicima garantira evropski standard znanja u skladu sa preporukama i standardima Svijeta Evrope
• Je prednost pri traženju posla kući i u inozemstvu
• Omogućuje postepeno napredovanje po jakostnim stupnjevima znanja
• Poznat je kući i u inozemstvu: ispit priznaju brojnim školskim institucijama, vladnim ustanovama i poduzećima
• Najbolji strani univerziteti u zapadnoj Evropi, Australiji, Kanadi i Americi ispite na visokom stupnju priznaju kao dokaz o sposobnosti studiranja na engledkom jeziku

Sada imate priliku da dobijete certifikat! Upišite se na naš tečaj!

FCE, certifikat

Više informacija→

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji