Tečaji

Fotografija2431

 

Prednosti naših programov in zakaj ostajamo najboljši na Obali:

 • raznolika ponudba: individualni tečaji, tečaji za najstnike, za odrasle, za podjetja, tečaji v tujini, …
 • majhnosti skupin (max. 8 tečajnikov, v povprečju 4–6) omogoča: 1.odlično skupinsko dinamiko, 2.več govora, več znanja, 3.oseben pristop profesorja, 4.večjo intenzivnost pri usvajanju jezika.
 • opremljenosti šole z vsemi potrebnimi didaktičnimi sredstvi in tehničnimi pripomočki, kar omogoča interaktiven pouk.
 • usposobljenosti kadra in kombinacije slovenskih profesorjev in rojenih govorcev jezika – native speakers.
 • poudarek na konverzaciji in trajnostnem učenju jezika.
 • možnosti priključitve k tečaju vsak ponedeljek.
 • vsi tečaji vodijo do mednarodnih certifikatov.
 • sprotno preverjanje znanja. Zato učenje ni kampanjsko in na hitro, ampak redno in vztrajno.
 • pridobitev opisnega poročila o napredku oziroma certifikat o zaključeni stopnji.
 • pouk poteka izključno v jeziku, katerega se učite.

Fotografija2431

 

Our programme advantages and reason for being the best on the Coast:

 • diversified offer: individual courses, courses for teenagers, for adults, for companies, courses abroad…
 • small groups of students (min. 4, max. 8 students, 5-6 on average), which enables: 1. excellent group dynamics, 2. a strong emphasis on the spoken language, resulting in better knowledge, 3. a personal approach, 4. a more intensive process of language acquisition
 • the school is equipped with all the essential didactic and technical facilities to enable interactive lessons
 • a qualified staff consisting of Slovene teachers and native speakers of the language studied
 • emphasis on conversation and long-time language learning
 • new students can join courses every Monday
 • all our courses are designed to guide you towards the acquisition of international certificates
 • we regularly test your progress. We believe in consistency and in-depth learning, as opposed to a “soon learnt, soon forgotten” approach to knowledge acquisition
 • we provide a descriptive progress report/certificate upon completion of each level
 • the classes are conducted exclusively in the target language

Fotografija2431

 

Vantaggi dei nostri programmi e perché restiamo i migliori della regione:

 • un’offerta diversificata: corsi individuali, corsi per adolescenti, per gli adulti, per le aziende, corsi all’estero, …
 • piccoli gruppi di studenti (minimo 4 persone, massimo 8 persone, in media 5-6 persone) il che ci permette di: 1. sviluppare eccellenti dinamiche di gruppo, 2. porre l’enfasi sulla lingua parlata, il che migliora la conoscenza della lingua, 3. avere un approccio personale, 4. offrire un processo più intensivo di apprendimento
 • la scuola è dotata di tutte le attrezzature didattiche e tecniche essenziali per consentire lezioni interattive
 • il nostro personale qualificato è composto da insegnanti sloveni e madrelingua della lingua studiata
 • enfasi sulla conversazione e sull’apprendimento delle lingue a lungo termine
 • i nuovi studenti possono aderire ai corsi ogni Lunedi
 • tutti i nostri corsi sono disegnati per guidare gli studenti verso l’ottenimento di certificazioni internazionali
 • il vostro progresso viene valutato regolarmente. Il nostro approccio si basa sulla regolarità e sull’apprendimento approfondito e non sul principio “presto imparato, presto dimenticato”
 • al termine di ogni livello riceverete un rapporto con un voto descrittivo/certificato del livello superato
 • le lezioni si svolgono esclusivamente nella lingua di insegnamento

Fotografija2431

 

Prednosti naših programa te zašto i dalje ostajamo najbolji na Obali:

 • raznolika ponuda: individualni tečajevi, tečajevi za tinejđere, za odrasle, za poduzeća, tečajevi u inozemstvu, …
 • manje grupe (min. 4, max. 8 polaznika, u prosjeku 5–6) omogućavaju: 1. odličnu grupnu dinamiku, 2. više govora, više znanja, 3. osoban pristup profesora, 4. veću intenzivnost pri usvajanju jezika
 • opremljenost škole sa svim potrebnim didaktičkim sredstvima i tehničkim pomagalima, što omogućava interaktivnu nastavu
 • osposobljenost kadra i kombinacije slovenskih profesora i izvornih govornika jezika – native speakers
 • naglasak na konverzaciji i dugotrajnoj strategiji učenja jezika
 • mogućnost uključivanja u tečaj svakog ponedjeljka
 • svi tečajevi vode do međunarodnih certifikata
 • redovito provjeravanje znanja. Zato učenje nije kampanjsko i na brzinu, nego redovito i ustrajno
 • pridobivanje pismenog izvješća o napretku odnosno certifikata o završenom stupnju
 • nastava se odvija isključivo na jeziku kojeg se učite

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji