Tudi letos na INFORMATIVI!

Tudi letos se bomo udeležili sejma INFORMATIVA, ki bo potekal v petek 24.1. in soboto 25.1.2014. na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Nahajali se bomo v kocki A2, kjer Vam bomo na voljo za vsa vprašanja, prijave in kakršna koli druga pojasnila.

 •  Jezikovni tečaji doma
 •  Jezikovni tečaji v tujini za vse starosti, po vsem svetu
 •  Mednarodni certifikati FCE, CAE, CPE
 •  IELTS – Izpit za odhod v tujino
 •  Angleški kamp v Cambridgu z organiziranim spremstvom
 •  Internship (pripravništvo)
 •  Srednje šole in »Boarding schools« v tujini
 •  Študij na tujih Univerzah
 •  Prevajanje in lektoriranje
 •  AU PAIR

Baner_600x315px_za dijake in studente

Baner_600x315px_za ucence

Baner_600x315px_za odrasleThis Friday we will be attending the INFORMATIVA fair which takes place on Friday 24.1.2014 and Saturday 25.1.2014 at Gospodarsko razstavišče in Ljubljana.
We will be situated in the area “kocka A2” where we will be able to answer to all of your questions and requests you might have.

 • Language courses at our Nista Centre
 • Language courses abroad for all ages, all around the world
 • International certificates FCE, CAE, CPE
 • IELTS – exam to go study abroad
 • English camps in Cambridge accompanied by our representative
 • Internship
 • High schools and Boarding schools abroad
 • Study abroad
 • Translation and proofreading
 • AU PAIR

Baner_600x315px_za dijake in studente

Baner_600x315px_za ucence

Baner_600x315px_za odrasleQuesto Venerdì saremo presenti alla fiera INFORMATIVA che si svolgerà il Venerdì 24.1.2014 e Sabato 25.1.2014 a Gospodarsko razstavišče a Lubiana.
Noi saremo situati nell’area “kocka A2” dove potremo rispondere a tutte le vostre domande e richieste.

 • Corsi di lingua al nostro Centro Nista
 • Corsi di lingua all’estero per tutte le età, in tutto il mondo
 • Certificati internazionali FCE, CAE, CPE
 • IELTS – esame per andare a studiare all’estero
 • Campi di inglese a Cambridge accompagnati dal nostro rappresentante
 • Internship – lavoro all’estero
 • Scuole medie all’estero
 • Studio all’estero
 • Traduzione e correzione
 • AU PAIR

Baner_600x315px_za dijake in studente

Baner_600x315px_za ucence

Baner_600x315px_za odrasleI ove godine će mo se predstaviti na sajmu INFORMATIVA, koji će se održati u petak 24.1. i u subotu 25.1.2014 na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Možete nas naći u kocki A2, gdje će mo Vam biti na raspolaganju za sva vaša pitanja, prijave i druga obijašnjenja.

 • Jezični tečaji na našom centru
 • Jezični tečaji u inozemstvu sve starosti, pocijelom svijetu
 • Međunarodni certifikati FCE, CAE,CPE
 • IELTS – ispit za odlazak u inozemstvo
 • Engleski kamp u cambridgu s organiziranom pratnjom
 • Internship (praksa)
 • Srednje škole u »Boarding schools« u inozemstvu
 • Studiranje na stranim fakultetima
 • Prevođenje i lektoriranje
 • AU PAIR

Baner_600x315px_za dijake in studente

Baner_600x315px_za ucence

Baner_600x315px_za odrasle

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji