Uspešen prvi teden učenja na daljavo na Nisti!

Z veseljem sporočamo, da so prve lekcije preko programa Skype bile zelo uspešne. Čeprav trenutno možnosti tečaja v živo ni, so tečajniki in učitelji zelo navdušeni nad virtualnim učenjem. Tako ne bodo izgubili stika z jezikom temveč napredovali in si lahko na tak način popestrili ta čas, ko moramo vsi biti doma.

Vabimo vse, ki si želite naučiti ali izboljšati znanje tujega jezika vendar vam do sedaj nikakor ni uspelo nameniti časa jezikom, da optimalno izkoristite ta čas, ko moramo biti doma, in se prijavite na enega od naših tečajev.

Na tečaje se lahko priključite iz vseh mest v Sloveniji.  Nudimo tako individualne kot skupinske oblike tečajev, saj sta se obe obliki izkazali kot učinkoviti.

V primeru, da niste začetniki in o stopnji niste prepričani, vas vabimo, da rešite test na naši spletni strani: https://nista.si/testi/

Če pa imate že izbran tečaj, pa kar pogumno stopite na novo jezikovno pot in se prijavite! Prijavnico najdete na naši spletni strani: https://nista.si/prijavnica/.

marg

nin

samanta

skype-20200316-202759-2

karin

 We are pleased to report that the first lessons held via Skype have been very successful. Although there is currently no possibility for a regular course, students and teachers are very excited about virtual learning. This way, they will not lose touch with the language but improve and thus be able to enrich this period when we all must be at home.

We invite all of you who wish to learn and improve your language skills, but so far you have not managed to devote your time to it, to take advantage of this period and enrol in one of our courses.

You can join on-line Skype courses from all cities in Slovenia. We offer both individual and group courses, as both courses have proven very effective.

In case you are not beginner and you are unsure about your level, we invite you to take our online test: https://nista.si/testi/?lang=en.

However, if you have already chosen a course, then embark on your language acquisition journey and sign up! You can find the registration form on our website: https://nista.si/prijavnica/?lang=en.

marg

nin

samanta

skype-20200316-202759-2

karin

 Con piacere vi informiamo che le prime lezioni tenute su Skype hanno avuto molto successo. Sebbene al momento un corso regolare non sia possibile, studenti e insegnanti sono molto entusiasti dell’apprendimento in forma virtuale. In questo modo, non perderanno il contatto con la lingua ma miglioreranno e saranno quindi in grado di arricchire questo periodo in cui tutti noi dobbiamo restare a casa.

Invitiamo tutti quelli che desiderano apprendere e migliorare le proprie abilità linguistiche, ma finora non sono riusciti a dedicare il proprio tempo alle lingue, di utilizzare questo periodo e iscriversi a uno dei nostri corsi.

Ai corsi potete partecipare da tutte le città della Slovenia. Offriamo corsi individuali e in gruppo, poiché entrambi i corsi si sono dimostrati molto efficaci.

Se non siete principianti e non siete sicuri del vostro livello, vi invitiamo a sostenere il test linguistico online: https://nista.si/testi/?lang=it.

Tuttavia, se avete già scelto il corso, iniziate il nuovo viaggio linguistico e iscrivetevi. Il modulo d’iscrizione lo potete trovare sul nostro sito web: https://nista.si/prijavnica/?lang=it.

marg

nin

samanta

skype-20200316-202759-2

karin

 Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da su prve lekcije putem Skypea bile vrlo uspješne. Iako trenutno ne postoji mogućnost redovitog tečaja, studenti i učitelji su vrlo uzbuđeni zbog virtualnog učenja. Na taj način neće izgubiti dodir s jezikom, već će krenuti naprijed i na taj način moći se obogatiti u ovom periodu kada svi trebamo ostati kod kuće.

Pozivamo sve vas koji želite naučiti ili poboljšati svoje znanje stranog jezika, ali dosad se niste uspjeli posvetiti učenju jezika, da maksimalno iskoristimo ovo vrijeme kada trebamo ostati kod kuće i se upišete u jedan od naših tečaja.

Možete se pridružiti tečajevima iz svih gradova u Sloveniji. Nudimo individualne i grupne tečajeve, jer su se oba tečaja pokazala učinkovitim.

U slučaju da niste početnik i niste sigurni u razinu, pozivamo vas da riješite test na našoj web stranici: https://nista.si/testi/?lang=hr.

Međutim, ako ste već odabrali tečaj, tada hrabro krenite na novi tečaj jezika i prijavite se! Obrazac za prijavu možete pronaći na našoj web stranici: https://nista.si/prijavnica/?lang=hr.

marg

nin

samanta

skype-20200316-202759-2

karin

 

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji