V ZDA lahko razvijaš svojo športno kariero in obenem pridobiš želeno izobrazbo!

Si želiš študirati, a se za nobeno ceno ne misliš odpovedati športu? V ZDA je možno oboje! Športne štipendije so namenjene predvsem perspektivnim športnikom, ki dosegajo izjemne športne rezultate in bi želeli poleg študija nadaljevati s športom. Športna štipendija omogoča vpis na eno od univerz iz več kot 40-ih ameriških držav.

Mnogi so prepričani, da je pridobitev štipendije odvisna le od fizičnih sposobnosti, vendar to ne drži. Prav tako pomembni so akademski rezultati. Štipendijo lahko pridobi vsak, ki zadostuje merilom odličnega športnika, zahtevani rezultati ob zaključku srednje šole pa se razlikujejo od univerze do univerze. Poleg mature, je treba opraviti še izpita SAT – preverjanje znanja ob zaključku srednje šole v ZDA in TOEFL – preverjanje znanja angleškega jezika. Izpita se nekoliko razlikujeta od mature, zato vam priporočamo dodatno pripravo. Opravite ju lahko kar v Ljubljani. Z dodatno pripravo in asistenco pri prijavi pa vam z veseljem priskočimo na pomoč v Jezikovnem centru Nista.

Stroški študija v Ameriki so izredno visoki, a športna štipendija omogoča študij tudi tistim, ki si ga sicer ne bi mogli privoščiti. Štipendija krije stroške šolnine, učbenikov, nastanitve in obrokov. Obstajata dve vrsti štipendij:
– celotna štipendija, ki pokriva vse stroške in
– delna štipendija, kjer je potrebno poravnati določen del stroškov.
Vrsta štipendije je odvisna od športnih in akademskih rezultatov. Če v prvem letu študija dosegate dobre rezultate, se v drugem letu lahko delna štipendija spremeni v celotno.

stadionnov

Treningi in tekme bodo potekali na velikih ameriških stadionih, kjer boste imeli priložnost trenirati in tekmovati z najboljšimi mladimi športniki z vsega sveta.

Odobritev štipendije je odvisna tudi od obdobja v katerem se prijavite, saj je konkurenca neizprosna. Prej, ko se boste prijavili, več možnosti boste imeli za pridobitev celotne štipendije. S povezavami iz tujine vam svetujemo pri prijavi in izbiri ustrezne univerze, ter pridobivanju vizuma in pretvorbi ocen. Prav tako kandidate pripravimo na izpita SAT in TOEFL, ter tako dodatno izboljšamo njihov položaj pri kandidiranju za štipendijo.
Vsak si zasluži priložnost, da zaživi svoje športne sanje. Za več informacij nas kontaktirajte, skupaj lahko najdemo pot, da boste odličnim športnim rezultatom dodali tudi želeno izobrazbo!Would you like to study but you do not want to give up sports? In the USA you can do both! The athletic scholarships are intended for promising athletes with great athletic results and who would like to continue with sports while studying. The athletic scholarship gives access to one of the universities from more than 40 American States.

Many believe that athletic scholarships depend only on one’s athletic skills but that is not true. The academic results are very important as well. The scholarship may be obtained by anyone who satisfies the required criteria, each university has its own academic requirements. In addition to your final high school exam, you must also take the SAT exam – final high school exam in USA and TOEFL exam – English language test. The exam is slightly different from your high school final exam, so we recommend additional preparation. At Nista Language Centre we help you with the exam preparations.

The cost of studying in America is very high, but the athletic scholarship enables studies to those who otherwise could not afford it. The scholarship covers the costs of tuition, study material, accommodation and meals. There are two types of scholarships:
– Full scholarship, which covers all costs and
– Partial scholarship, where a part of the cost must be paid.
The type of the scholarship depends on the athletic and academic results. If in the first academic year, good results are achieved, in the second academic year you might obtain a full scholarship.

stadionnov

The practices and games take place in the huge American stadiums, where you will have the opportunity to train and compete with the best young athletes from around the world.

Approval of the athletic scholarship also depends on the period in which you apply, because the competition is intense. The sooner you apply the more chances you will have to obtain a full scholarship.
Everyone deserves a chance to fulfill their sports dreams. For more information, please contact us, together we can find a way for you to add a degree to your excellent sports results!
Vorresti studiare però non ti va di smettere con lo sport? Le borse di studio sportive sono dedicate agli atleti che raggiungono ottimi risultati sportivi e vorrebbero continuare con lo sport durante lo studio. Le borse di studio sportive permettono l’accesso in una delle università da più di 40 stati americani.

Molti credono che l’ottenimento di borse di studio dipende solo dai risultati sportivi, ma questo non è vero. Altretanto decisivi sono anche i risultati accademici. Le borse di studio sportive possono essere ottenute da chiunque corrisponde ai criteri richiesti. Ogni università richiede risultati academici diversi. Oltre all’esame di maturità, bisogna fare gli esami SAT – l’esame finale del liceo negli Stati Uniti d’America e TOEFL – la verifica della conoscenza della lingua inglese. L’esame è leggermente diverso dall’esame di maturità, quindi vi consigliamo di fare preparazioni aggiuntive. Gli esami si possono fare a Lubiana. Al centro linguistico Nista vi aiuteremo con l’iscrizione e con la preparazione per gli esami.
Il costo di studio in America è molto alto, però una borsa di studio sportiva permette di studiare anche a coloro che altrimenti non potrebbero permettersi. La borsa di studio sportiva copre i costi di tasse scolastiche, i libri di testo, il cibo e l’alloggio.

Ci sono due tipi di borse di studio sportive:
– Borsa di studio completa, che copre tutti i costi e
– Borsa di studio parziale, dove si deve pagare una parte del costo.
Tipo di borsa di studio sportiva dipende dai risultati sportivi e accademici. Se nel primo anno di studio si ottengono ottimi risultati, c’è la possibilità che nel secondo anno la borsa di studio parziale diventa completa.

stadionnov

Gli allenamenti e le partite si svolegeranno sui grandi stadi americani dove avrete l’opportunità di allenarsi e di competere con dei migliori giovani atleti provenienti da tutto il mondo.

L’ottenimento di borse di studio dipende un pò anche dal periodo in cui vi iscriverete, perché la concorrenza è tosta. Prima vi iscrivete, più probabilità avrete di ottenere la borsa di studio completa.
Tutti si meritano la possibilità di realizzare i loro sogni sportivi. Per ulteriori informazioni, contattateci!
Želiš studirati, ali ne želiš odustati od sporta? Sportske stipendije su prvenstveno namijenjene za obećavajuće sportaše koji postižu izvanredne sportske rezultate i žele uz sport nastaviti studiranje. Sportska stipendija omogućuje upis na jedno od sveučilišta iz više od 40 američkih saveznih država.

Mnogi vjeruju da odobrenje stipendija ovisi samo o fizičkoj spremnosti, ali to nije istina. Jednako važni su i akademski rezultati. Stipendiju može dobiti svatko tko zadovoljava kriterije.Traženi akademski rezultati se razlikuju od sveučilišta do sveučilišta. Osim mature, potrebno je polagati i SAT ispit – ispit na kraju srednje škole u SAD-u i TOEFL – provjera znanja engleskog jezika. Ispit je malo drugačiji od mature, tako preporučujemo dodatnu pripremu. Ispite se može polagati u Ljubljani. Na jezičnom centru Nista, nudimo tečaje za pripremu na ispit.

Troškovi studiranja u Americi su izuzetno visoki, ali sportska stipendija omogućuje studij za one koji ga se inače ne bi mogli priuštiti. Stipendija pokriva troškove školarine, udžbenika, smještaja i prehrane. Postoje dvije vrste stipendija:
– Cijela stipendije, koja pokriva sve troškove i
– Djelomična stipendija, pri kojoj je potrebno poravnati dio troškova.
Vrsta stipendije ovisi o sportskim i akademskim rezultatima. Ako se u prvoj godini studija postignu dobri rezultati u drugoj godini može se dobiti cijela stipendija.

stadionnov

Treningi i utakmice se održavaju na velikim američkim stadionima, gdje ćete imati priliku trenirati i natjecati se s najboljim mladim sportašima iz cijeloga svijeta.

Odobrenje stipendija donekle ovisi o razdoblju u kojem se prijavite, jer konkurencija je neumoljiva. Što prije se prijavite, više šanse imate da bi dobili cijelu stipendiju.
Svatko zaslužuje priliku da ispuni svoje sportske snove. Za dodatne informacije, kontaktirajte nas, zajedno možemo naći način, da odličnim sportskim rezultatima dodate željeno obrazovanje!

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji