Zakaj bi se odločili za nadaljevanje šolanja v Veliki Britaniji?

Biti del Boarding School je izjemna izkušnja, ki te zaznamuje za vse življenje. Ne samo, da spoznaš veliko novih ljudi, ampak je življenje popolnoma drugačno od tistega, ki bi ga imel doma. Namesto, da se v šolo odpelješ z avtobusom ali avtom, se samo odpraviš preko parka na drugo stran kampusa. Prilagodiš se pravilnikom in rutini na stotine otrok, ki živijo in se učijo skupaj s tabo. Na ta način dobiš priložnost spoznati, kako se živi v večji skupnosti. Vsekakor pa Boarding ni za vsakogar, preden se odločiš zanj, si moraš ogledati vse prednosti. Otroci oblečeni v lepe uniforme, skupne velike jedilnice in s knjigami založene knjižnice niso več del filmske scene, ampak tukajšnja realnost. Slaba ocena, domača naloga, tega ne rešuješ več sam, ampak s pomočjo učiteljev, ki v popoldanskem času delajo s teboj, da dosežeš dobro oceno.

 stbees

Zgoraj zapisano lepo povzema izjava 14-letne deklice, ki se je odločila za šolanje na privatni angleški srednji šoli.

It is a great experience in your life. Enjoy it, because it is once in a lifetime; although you sometimes feel homesick, it is fun. It is very different from where I come from, but it is good to learn new cultures, people, language and lifestyle.
14-years-old girl boarding at St Anthony`s Leweston SchoolBeing part of a Boarding School is an extraordinary experience that marks you for life. Not only you get to meet a lot of new people, but also your life is completely different from what you would have at home. Instead of driving to school or going with a bus, you just walk across the park to the other side of the campus. You adapt to the rules and routines of hundreds of children who live and learn together with you. This way, you get the opportunity to learn how to live in a larger community. But certainly, Boarding schools are not for everyone, before you go for it, you have to look at all of the advantages. Children dressed in beautiful uniforms, large common dining rooms and library stocked with books are no longer a part of a movie scene, but your reality. Low grades, homework, are no longer your worries. With the help of your devoted teachers who dedicate the afternoon lessons to improving your knowledge and getting an excellent grade.  

stbees

A 14-year old girl’s testimonial perfectly summarizes what is written above. She attends a private British Boarding School.
It is a great experience in your life. Enjoy it, because it is once in a lifetime; although you sometimes feel homesick, it is fun. It is very different from where I come from, but it is good to learn new cultures, people, language and lifestyle.
14-years-old girl boarding at St Anthony`s Leweston SchoolEssere parte di una delle Boarding School è un’esperienza straordinaria, che ti contraddistingue per tutta la vita. Non solo perché ti da l’opportunità di conoscere tante persone nuove provenienti da tutto il mondo ma anche perché la vita è completamente diversa da quella a casa tua. Invece di andare a scuola con l’autobus o in auto, potrai camminare solo attraverso il parco verso l’altro lato del campus. Vi adatterete alle regole e le abitudini di centinaia di bambini che vivranno e impareranno insieme a te. In questo modo, hai la possibilità d’imparare a vivere in una comunità più grande. Certamente, la Boarding School non è per tutti, prima di decidere, si deve conoscere tutti i vantaggi. Bambini vestiti in uniformi tipiche inglesi, sale da pranzo grandissime e la biblioteca piena di libri, non fanno più solo parte di una scena film, ma diventa la tua realtà. I problemi come i voti pessimi e i compiti domestici troppo complicati non li solverai più solo, ma con l’aiuto degli insegnanti che lavoreranno con te per ottenere un voto eccellente.

 stbees

Una ragazza di 14 anni, che frequenta una delle Boarding Schools private nella Gran Bretagna, racconta la sua esperienza.
It is a great experience in your life. Enjoy it, because it is once in a lifetime; although you sometimes feel homesick, it is fun. It is very different from where I come from, but it is good to learn new cultures, people, language and lifestyle.
14-years-old girl boarding at St Anthony`s Leweston SchoolBiti dio Boarding School je izvanredno iskustvo koje ti se obilježi za cijeli život. Ne samo, da češ upoznat puno novih ljudi iz cijelog svijeta, nego je i život potpuno drugačiji od onoga kao kod kuće. Umjesto da se u školu voziš s autobusom ili autom, prođeš samo kroz park na drugu stranu kampusa. Prilagodit češ se pravilima i rutinama stotina djece koja če živjeti i učiti se zajedno s tobom. Na ovaj način, možete dobiti priliku naučiti se kako živjeti u većim zajednicama. Boarding School sigurno nije za svakoga, prije nego što ga odabereš, moraš gledati na sve prednosti. Djeca odjevena u lijepe uniforme, velike zajedničke trpezarije i knjižnice pune knjiga, više nisu dio filmskog prizora, nego postanu tvoja stvarnost. Loše ocjene i domaće zadaće, ne riješavaš više sam, nego uz pomoć profesora koji če raditi s tobom, da bi dobio odličnu ocijenu.  

 stbees

Izjava 14-godišnje djevojke, koja se je odlučila za školovanje na privatnoj engleskoj srednjoj školi.
It is a great experience in your life. Enjoy it, because it is once in a lifetime; although you sometimes feel homesick, it is fun. It is very different from where I come from, but it is good to learn new cultures, people, language and lifestyle.
14-years-old girl boarding at St Anthony`s Leweston School

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji