Zimski vpis v tečaje

Vsem zamudnikom sporočamo, da imamo še nekaj prostih mest za vpis na tečaje. Ne zamudite priložnosti za učenje, ki vam jo ponujajo dolgi zimski večeri in naš jezikovni center.

1. Cambridge English First (FCE)
FCE je najbolj priljubljen izpit tako v Sloveniji kot po svetu. Je odlična priprava na maturo. Ustreza jezikovni ravni B2.

Več →

2. Cambridge English Advanced (CAE)
Izpit CAE je namenjen vsem, ki pri svojem delu pogosto uporabljajo angleščino. V Sloveniji ga najpogosteje opravljajo študentje, podjetniki in drugi strokovnjaki. Izpit CAE ustreza ravni C1. Izpit je pogoj za vpis na tuje univerze.

Več →

3. Tečaj začetne španščine – ŠP 4
Španščina spada med drugi najbolj razširjeni jezik na svetu. Da boste ob ogledu temperamentnega flamenka in ob zvokih kastanjet spregovorili še kaj drugega kot Ole!, se prijavite na naš jezikovni tečaj.

Več →

20130220_172500

If you are late, do not worry, we still have some free places for you. Do not miss the opportunity of learning offered by long autumn evenings and our language centre.

1. Cambridge English First (FCE)
FCE is the most popular exam in Slovenia and abroad. It corresponds to the B2 language level.

More →

2. Cambridge English Advanced (CAE)
CAE is dedicated to everyone who uses English at work. In Slovenia mostly students, businessmen and other professionals decide to undertake such exam. The CAE exam corresponds to the C1 language level.
More →

3. Course of Spanish for beginners – ŠP 4
Spanish is one of the most spread languages in the world. Subscribe to our course and be able to say also something else than Olé! during a flamenco performance and the sound of castanets.
More →

20130220_172500

Comunichiamo a tutti i ritardatari, che ci sono ancora alcuni posti liberi per l’iscrizione ai corsi. Non fate passate la possibilità di imparare durante le lunghe serate autunnali nel nostro centro linguistico.
1. Cambridge English First (FCE)
FCE è l’esame più richiesto in Slovenia e nel mondo. Corrisponde al livello linguistico B2.

Di più →

2. Cambridge English Advanced (CAE)
L’esame CAE è dedicato a tutti coloro che usano l’inglese nell’ambito del proprio lavoro. In Slovenia l’esame viene per lo più affrontato da studenti, imprenditori e altri professionisti. L’esame CAE corrisponde al livello linguistico C1.
Di più →

3. Corso di spagnolo per principianti – ŠP 4
Lo spagnolo è tra le lingue più diffuse del mondo. Iscrivetevi al nostro corso di lingua, per essere in grado di pronunciare anche qualcos’altro che Olé! durante uno spettacolo di flamenco accompagnato dai suoni delle castagnette.
Di più →

20130220_172500

Ako kasnite, obaviještavamo vas da imamo još nekoliko slobodnih mjesta za upis na tečajeve. Ne propustite priliku za učenje, koju vam nude duge zimske večeri in naš jezični centar.

1. Cambride English First (FCE)
FCE je najomiljeniji ispit kako u Sloveniji tako i na svijetu. Ujedno je odlična priprema za maturu. Odgovara jezičnoj razini B2.

Više →

2. Cambride English Advanced (CAE)
Ispit CAE namijenjen je svima, koji u svojem poslu često koriste engleski jezik. U Sloveniji ga najčešće polagaju studenti, poduzetnici i drugi stručnjaci. Ispit CAE odgovara razini C1. Ispit je uvijet za upis na strani univerzitet.

Više →

3. Početni tečaj španjolskog jezika (ŠP4)
Španjolski jezik drugi je najrašireniji jezik na svijetu. Kako biste uz gledanje temperamentnog flamenka i zvuka kastanjeta progovorili i što drugo osim Ole!, prijavite se na naš jezični tečaj.

Više →

20130220_172500

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji