Iz vseh tujih jezikov v slovenščino

Prevajamo iz vseh tujih jezikov v slovenščino tako splošna kot tudi strokovna besedila. Pod strokovna besedila spadajo tematike s področja financ, prava, tehnične dokumentacije, varstva okolja, kmetijstva,farmacije, prometa, medicine …