Programi

 

Programi na Nisti so usklajeni s skupnim evropskim referenčnim okvirjem za jezike (CEFR) in zanesljivo vodijo do mednarodnih izpitov oz. certifikatov.

Posamezni programi so tečajnikom prilagojeni glede na njihovo:

 • starost,
 • predznanje,
 • izobrazbo oz. področje dela, ki ga opravljajo (poslovni in specializirani jezik).

 

Prednosti naših programov in zakaj ostajamo najboljši na Obali:

 • raznolika ponudba: individualni tečaji, tečaji za najstnike, za odrasle, za podjetja, tečaji v tujini, …
 • majhnosti skupin (max. 8 tečajnikov, v povprečju 4–6) omogoča: 1.odlično skupinsko dinamiko, 2.več govora, več znanja, 3.oseben pristop profesorja, 4.večjo intenzivnost pri usvajanju jezika.
 • opremljenosti šole z vsemi potrebnimi didaktičnimi sredstvi in tehničnimi pripomočki, kar omogoča interaktiven pouk.
 • usposobljenosti kadra in kombinacije slovenskih profesorjev in rojenih govorcev jezika – native speakers.
 • poudarek na konverzaciji in trajnostnem učenju jezika.
 • možnosti priključitve k tečaju vsak ponedeljek.
 • vsi tečaji vodijo do mednarodnih certifikatov.
 • sprotno preverjanje znanja. Zato učenje ni kampanjsko in na hitro, ampak redno in vztrajno.
 • pridobitev opisnega poročila o napredku oziroma certifikat o zaključeni stopnji.
 • pouk poteka izključno v jeziku, katerega se učite.