Nemščina

 

Bližina državne meje z Avstrijo in zavedanja, da je nemščina poleg angleščine najbolj razširjen sporazumevalni jezik Evropske unije, uvršča poznavanje nemščine med prednosti sodobnega človeka. Nemščino poučujejo naši učitelji z dolgoletnimi izkušnjami na področju izobraževanja.

Tečaji nemščine potekajo po programu Berliner Platz NEU od začetne stopnje G4/5 do visoko nadaljevalne stopnje G8. Na koncu vsake stopnje prejmejo tečajniki certifikat Jezikovnega centra Nista, znanje pa lahko okronajo tudi z mednarodnim certifikatom iz:

Splošne nemščine:

  • Goethe-Zertifikat

JC Nista nudi tečaj kot pripravo na opravljanje mednarodnega certifikata. Izpit za pridobitev mednarodnega certifikata udeleženci opravljajo na Goethe Institutu v Ljubljani (dvakrat oz. enkrat letno).

 

Izberite Nistin tečaj nemščine:

- Mednarodni certifikati:

- Poslovna nemščina:

  • Specializirani tečaj nemščine (nemščina + izbrana tematika*)

*izbrana tematika: računovodstvo, bančništvo in finance, pravo, medicina, gradbeništvo, hotelirstvo, gostinstvo … določeno ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov (min. 4)